Constantment utilitzem serveis basats en localització. Ho fem de manera conscient quan demanem al navegador del cotxe que ens porti d’on som a on volem anar, o molts cops sense adonar-nos-en quan consultem en el mòbil quin temps farà a la nostra ciutat, quan fem una comanda per a què ens la portin a casa o quan demanem quant trigarà a arribar el nostre bus. Aquests serveis i noves tecnologies, com els cotxes autònoms, requereixen que millori la precisió amb què ens posicionem i que pugui ser de forma massiva i generalitzada en molts dispositius.

Ja fa temps que l’ICGC ofereix serveis a professionals com els topògrafs per millorar la precisió del posicionament. Ara, però, es fa evident la necessitat d’oferir navegació precisa i en temps real per als dispositius del mercat de masses general, com ara els telèfons intel·ligents i els vehicles.

El projecte UNION

En aquest sentit, l’ICGC participa en el projecte UNION (Undifferenced and Uncombined Positioning Engine), cofinançat per l’European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) (en la seva convocatòriaReceiver technologies for high-precision in mass-market, i liderat per l’empresa Rokubun, que es recolza, entre d’altres, en xarxes d’estacions permanents GNSS (GPS, Galileu, GLONASS i Beidou), com la seva xarxa CatNet. Amb aquestes estacions es recullen dades de satèl·lit de forma contínua i es proporciona, ja a dia d’avui, un vast conjunt de serveis de posicionament. L’objectiu final del projecte UNION és que el posicionament precís pugui arribar de forma ràpida i eficient a tothom, sense les limitacions que suposen avui els mètodes tradicionals. Aquesta nova tecnologia és capaç de proporcionar una navegació precisa i en temps real de forma massiva, per exemple, als dispositius instal·lats en vehicles, drons o telèfons intel·ligents. Els usuaris del mercat de masses es veuran beneficiats amb una millor precisió (d’1 metre) en relació a la que avui poden obtenir emprant el posicionament autònom absolut, una millor disponibilitat (allà on arribi Internet) i una millor continuïtat en les sessions de navegació.

El projecte UNION, doncs, és una nova tecnologia de posicionament per satèl·lit que té com a objectiu proporcionar una navegació precisa per a dispositius del mercat de masses, basada en aprofitar els punts forts de les tècniques RTK (Real Time Kinematics) i PPP (Precise Point Positioning), a més del servei HAS (High Accuracy Service) de Galileo. UNION se centra a pal·liar algunes de les principals limitacions d'aquestes tècniques, quan s’empren per separat, com ara la poca escalabilitat de l’RTK o els llargs temps de convergència del PPP.

Per tant, l’aportació de valor subjacent de UNION és avançar en la navegació precisa i escalable per al mercat de masses. L'escalabilitat implica el preu perquè la tecnologia pugui ser adoptada per dispositius GNSS de gamma baixa o mitja del mercat de masses més enllà de receptors geodèsics, i també implica la tecnologia en termes d'ubiqüitat i nombre d'usuaris simultanis.

Draft Rubert Taya 999718094-image2.jpeg
Esquema que mostra el procediment de millora de la continuïtat, precisió i
disponibilitat en rutes llargues per a vehicles.

La jornada de presentació de resultats i la demostració

El 6 de febrer de 2023, Rokubun i l’ICGC van presentar el projecte UNION, la tecnologia desenvolupada i els resultats obtinguts. S’hi va explicar el funcionament de la tecnologia des del punt de vista tècnic i amb diferents exemples d’aplicació

La jornada va anar seguida d'una demostració per al cas de navegació d’automòbils i per als serveis LBS (Location Based Services), en la qual es van mostrar els resultats del projecte i els beneficis d'utilitzar-lo com a eina de navegació precisa. Els assistents van poder provar la solució en terminals mòbils i en un context de navegació real.

La jornada es va fer en anglès i en podeu veure el vídeo aquí. El programa n’era el següent:

09:30 - 10:00 Registre i cafè de benvinguda

10:00 – 10:10 Benvinguda, Miriam Moysset Gil, directora de l’ICGC

10:10 – 10:30 UNION: Noves estratègies en tecnologia in GNSS per a aplicacions escalables i acurades, Miquel Garcia Fernàndez, CTO de Rokubun

10:30 – 10:40 P-VRS: el nou concepte d’estació de referència permanent – Joel Grau Bellet, cap de la Unitat de Geodèsia de l’ICGC

10:40 – 11:00 Strategic interest in service provision for accurate geolocation, Miquel Garcia Fernàndez, CTO de Rokubun

11:00 – 11:10 Current status of the real time services and scalability for the future, Joel Grau Bellet, cap de la Unitat de Geodèsia de l’ICGC

11:10 – 12:00 Demostració de la tecnologia

12:00 – 12:30 Preguntes i debat

12:30 – 13:30 Aperitiu de networking

Draft Rubert Taya 999718094-image3.jpeg
Jornada de treball i de demostració.

Més informació

www.union-navigation.eu/

www.icgc.cat/Innovacio/Projectes-R-D-i/UNION

www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Posicionament/Estacions-GNSS

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Joel Grau

Back to Top

Informació del document

Publicat a 07/03/23
Acceptat a 07/03/23
Presentat el 07/03/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0