#M2020

Direcció de projecte

Col·lectiu Eixarcolant i Parc Natural de l’Alt Pirineu

Període

Juny 2020 – desembre 2022

Altres participants

Consell Comarcal del Pallars Sobirà , PIME Salvatgines

Descripció

Aquest projecte de recerca aplicada gira a l’entorn de la biodiversitat cultivada del territori del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Té per objectiu recuperar i conservar les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals. Ha estat impulsada pel Col·lectiu Eixarcolant amb el suport del Parc i ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Salvatgines i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Les línies de treball principal són la recopilació d’informació botànica i etnobotànica i la conservació i expansió de les varietats identificades.

En relació amb la recopilació d’informació, durant el 2020 s’han visitat més de 200 horts en 65 nuclis de població i s’han entrevistat 56 persones per reconstruir el dia a dia de la societat de l’Alt Pirineu des de principis del segle XX.

Draft Rubert Taya 990087395-image1.png
Persona entrevistada amb els pots on guarda llavors (esquerra) i material recol·lectat (dreta)

Això ha permès obtenir 806 registres de varietats agrícoles tradicionals, 233 registres de varietats ornamentals tradicionals i 126 registres d’espècies silvestres. En conjunt s’han enregistrat 160 hores d’informació, que se sumen a les recollides en anys anteriors per l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (que col·labora en el projecte).

Draft Rubert Taya 990087395-image2.png
Prospecció etnobotànica

També s’han editat dos llibres: 30 varietats tradicionals de l’Alt Pirineu, que és un recull de les varietats més característiques i amb més potencial de ser emprades a l’actualitat i Padrina, ens expliques l’Alt Pirineu?, un conte infantil que il·lustra de forma amena com era la vida dels padrins i padrines quan eren petits, a mitjans del segle XX i l’activitat tradicional agroramadera d’aleshores, fent especial menció a la biodiversitat cultivada.

Draft Rubert Taya 990087395-image3.png
Cartell de l’acte de presentació dels llibres
Draft Rubert Taya 990087395-image4.png
Interior del llibre 30 varietats tradicionals de l’Alt Pirineu

Es preveu editar un tercer llibre properament per mostrar com era la vida quotidiana des d’una perspectiva etnobotànica, estructurant la informació en els diferents espais en els quals transcorria: el poble, els horts, les terres, els prats i els boscos.

Draft Rubert Taya 990087395-image5.png

Interior del llibre en preparació La vida quotidiana a l'Alt Pirineu des d'una perspectiva etnobotànica - El poble, els horts, les terres, els prats, i els boscos

També s’han realitzat diversos vídeos sobre varietats tradicionals que s’aniran divulgant setmanalment a les xarxes socials del Parc, i un tríptic resum del projecte i els resultats obtinguts.

Draft Rubert Taya 990087395-image6.png

En relació amb la conservació i expansió de les varietats tradicionals identificades, se n’ha recopilat material vegetatiu. Aquest material es conservarà en un banc de llavors, que es multiplicaran en horts col·laboradors de l'Alt Pirineu i, posteriorment, es redistribuiran pel territori perquè siguin cultivades i consumides amb regularitat. De moment ja es compta amb 21 horts col·laboradors voluntaris.

Finalitat de l'acció

Recuperar i conservar les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Novetats que aporta l'acció

  • Recollir (i difondre) informació sobre varietats agrícoles tradicionals, tant des del punt de vista botànic i agronòmic com social.
  • Impulsar accions de conservació i recuperació de les varietats agrícoles tradicionals.

Fonaments de la novetat

La informació disponible sobre aquestes varietats era escassa. Les varietats agrícoles tradicionals estan en general en un procés de declivi i substitució per varietats modernes homogeneïtzadores de l’agrodiversitat i és necessari impulsar accions específiques per recuperar-les i per conscienciar la societat del seu valor.

Per saber-ne més

Marc Garriga

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/08/21
Presentat el 06/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Nous objectes de conservació

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0