#M2020

Direcció de projecte

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Draft Rubert Taya 846480400-image1.jpeg

Període

Gener-desembre 2020

Descripció

A partir de l'avaluació de l'estat ecològic de les pastures naturals del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'ha detectat que hi ha relativament poques pastures amb unes bones condicions de diversitat d'espècies. Per a la millora d'aquesta biodiversitat s'ha iniciat un projecte que consisteix en la recollida de la llavor de diverses pastures naturals que tenen un bon estat de conservació i una elevada diversitat florística, i utilitzar-la per sembrar noves pastures. Aquest projecte es planteja a mig-llarg termini i els hàbitats de pastura en què es preveu recollir llavor són: prats dalladors amb fromental dels estatges submontà i montà i prats calcícoles i mesòfils de la muntanya mitjana i de l’estatge subalpí del Pirineu i de les terres properes. Ambdós tipus son hàbitats d'interès comunitari i són objecte de protecció.

Aquesta és una proposta innovadora, ja que no es coneixen precedents d'actuacions similars, fet que implica una incertesa sobre l'assoliment dels resultats esperats. Es desenvolupa per part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'empresa Selección Batallé, S.A.

Draft Rubert Taya 846480400-image2.jpeg

Finalitat de l'acció

Recollida de llavors per usar en la recuperació i millora de pastures. Amb aquest projecte es pretén obtenir una millora de la biodiversitat de les pastures del Parc Natural a mig-llarg termini i d'aquesta manera invertir una tendència de pèrdua constant de pastures naturals en bon estat de conservació i elevada diversitat d'espècies.

Novetats que aporta l'acció

Recollida de llavors en pastures prèviament avaluades on s'ha constatat que tenen un bon estat de conservació i una elevada diversitat florística. Recuperació d'un hàbitat d'alt valor biològic, paisatgístic i humà.

Fonaments de la novetat

Conservació de la biodiversitat dels hàbitats de pastures a través de la implementació d'una pràctica agrària de la qual no se'n coneixen precedents a nivell de Catalunya. Anteriorment s'han testat altres tècniques que poden ser més habituals però sense l'obtenció de bons resultats.

Per saber-ne més

Clara Racionero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/08/21
Presentat el 06/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Nous objectes de conservació

Eixos instrumentals

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document