La Secretaria d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial i la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme impulsen la primera prova pilot del projecte d’arrelament de la població i garantia de l’equitat territorial als municipis petits i nuclis rurals de Catalunya. L’escenari escollit són set municipis de les Garrigues Altes i es busca treballar per la igualtat d’oportunitats, donar resposta a les necessitats de la població d’aquestes zones i atreure nous veïns.

Entre d’altres accions, s’elaborarà un estudi per millorar les connexions amb transport públic entre els diferents municipis de l’àmbit i amb les capitals de comarca més properes; també s’impulsarà una diagnosi per donar valor al paisatge de la zona, al patrimoni històric i per identificar les actuacions prioritàries en l’espai públic

Draft Rubert Taya 580951880-image2.jpeg
El projecte va ser presentat el 31 de març a Juncosa

Context

El Departament té l’objectiu de facilitar als petits municipis rurals les eines necessàries per combatre el procés de despoblament que molts han estat experimentant al llarg de les darreres dècades. A més de la millora de les infraestructures físiques i dels equipaments, la població d’aquests municipis actualment té noves necessitats que cal abordar, com són la connectivitat digital per assegurar oportunitats laborals; l’accés a l’habitatge; nous espais col·lectius de treball i de residència, o la millora del transport públic.

Per tal d’avaluar les necessitats concretes dels municipis i posar a prova les noves eines i actuacions, el Departament impulsa una prova pilot en un territori molt concret, les Garrigues Altes. Posteriorment n’avaluarà el funcionament per estendre-la a altres indrets amb problemàtiques similars. La idea és ampliar-la més endavant a les Garrigues Baixes i a l’entorn d’Organyà.

El territori: les Garrigues Altes

Les Garrigues Altes és una agrupació de set municipis de la comarca de les Garrigues, formada per Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms. Per les seves dinàmiques de funcionament, es considera un sistema urbà. Hi viuen 2.256 persones, però en els darrers 20 anys ha sofert una pèrdua de població del 24,1%. De fet, dels 104 sistemes urbans que delimita el planejament territorial català, el de les Garrigues Altes és el que més població ha perdut en aquest segle.

Només hi ha 7 sistemes urbans a Catalunya on tots els municipis que els integren perden població, i les Garrigues Altes n’és un. És per això que aquesta agrupació ha estat escollida com l’escenari de la prova pilot, que es vol estendre posteriorment als sistemes urbans de les Garrigues Baixes i d’Organyà.

Tot i la dinàmica de pèrdua de residents, les Garrigues Altes presenta possibles punts forts que es podrien potenciar, com ara la capacitat d’acollida d’activitats rústiques, ambientals, energètiques, col·lectives a l’aire lliure i d’allotjament turístic. També podrien esdevenir oportunitats les edificacions que es podrien reconvertir per allotjar activitat econòmica i habitatge nou o el patrimoni històric dels municipis.

Per potenciar aquests atractius, donar resposta a les mancances i a les necessitats de la població, i atreure nous veïns, en el marc de la prova pilot el Departament impulsarà les quatre línies d’actuació següents.

1. Priorització del desplegament de la fibra a les Garrigues Altes

S’hi destinaran 2,3 milions d’euros repartits de la manera següent:

  

Municipi Estat Tram per la connexió Domini Amidament (km) Pressupost
Bovera En construcció La Granadella – Bovera Gencat 12 791.519 €
La Granadella
Bellaguarda 2022-2023 Sarroca de Lleida – Bellaguarda Gencat 6 379.800 €
Granyena de les Garrigues 2024 Alfés – Juncosa Diputació/Gencat 20 1.266.000 €
Juncosa
El Soleràs
Els Torms

2. Rehabilitació d’edificacions per implantar-hi habitatges dotacionals o equipaments

S’hi s’invertiran més de 315.000 euros distribuïts en les actuacions següents:

  • Reconversió de la planta primera de l’edifici del carrer Nou, 3, de Bovera per a dos habitatges dotacionals amb espais comuns i serveis.
  • Divisió en dos habitatges de la planta primera de l’equipament municipal de la plaça de les Escoles, 2, del Soleràs.
  • Millora de l’habitatge municipal de la plaça Joan Perucho,1, de la Granadella.
  • Rehabilitació de la planta primera de l’antiga seu de l’Ajuntament de Juncosa per ubicar-hi habitatges.
  • Projecte de viabilitat d’un nou edifici destinat a ludoteca, biblioteca i allotjaments dotacionals a Bellaguarda.

Draft Rubert Taya 580951880-image3.jpeg

Mapa amb les actuacions de rehabilitació principals

3. Nous estudis urbanístics

Es tiraran endavant amb un pressupost de més de 263.000 euros:

  • Possibilitat de tramitar un Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que abasti les set vil·les de les Garrigues Altes i les doti d’un planejament amb visió de conjunt, amb èmfasi especial en el reconeixement dels elements d’interès del seu patrimoni, com les masies.
  • Diagnosi del paisatge de les Garrigues Altes per donar valor tant al paisatge com al patrimoni dels nuclis urbans i identificar les actuacions prioritàries tant en els espais públics com en les edificacions.
  • Estudi d’ordenació dels espais oberts per endreçar la possible implantació d’energies renovables i els usos i edificacions en sòl no urbanitzable.

4. Revisió de les possibilitats i de les prioritats del transport públic

El Departament realitzarà un estudi per millorar les connexions amb transport públic entre els diferents municipis de l’àmbit i amb les capitals de comarca més properes, que pot complementar el servei de transport a la demanda implementat l’any 2021 i que es consensuarà amb els municipis i amb el consell comarcal.

Autors

Autor: Gabinet de premsa DVPDT

Per saber-ne més: Xavier Fornells, Agustí Serra, Rosa Vilella, Marc Anguera

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/22
Acceptat a 01/04/22
Presentat el 01/04/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Plurifuncionalitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Paisatge

Gestió integrada del paisatge

Projectes paisatgístics

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0