#M2020

Direcció de projecte

Parc Natural dels Ports

Període

Gener-desembre 2020

Descripció

A un article publicat recentment (Sancho & Mateo, 2020) basat en una sèrie d'observacions puntuals d'espècimens de llangardaix ocel·lat, els autors suggereixen la presència de l'espècie de llangardaix Timon nevadensis al sud de Catalunya, concretament a la zona que ocupa el Parc Natural dels Ports.

S'ha fet un estudi genètic per comprovar la presència del tàxon, ja que encara que no s'ha dut a terme cap identificació a nivell genètic dels espècimens observats, un aspecte bàsic per identificar de forma inequívoca les dues espècies susceptibles de ser-hi presents, Timon lepidus i Timon nevadensis. En cas de confirmar-se la presència de T. nevadensis a Catalunya, aquesta passaria a ser una nova addició a la fauna del nostre país. Igualment, degut a la situació limítrof de les seves poblacions, s'hauria de valorar la seva possible inclusió al catàleg de fauna amenaçada de Catalunya.

Draft Rubert Taya 389152927-image1.jpeg
Timon nevadensis. Font: Wikipedia

Observacions

S'està a l'espera de tenir els resultats del projecte.

Finalitat de l'acció

Confirmar la possible presència de l'espècie Timon nevadensis a Catalunya.

Novetats que aporta l'acció

Realitzar un estudi genètic per millorar aspectes de governança.

Fonaments de la novetat

Anàlisis genètiques per identificar la biodiversitat d'un espai natural protegit.

Per saber-ne més

Clara Racionero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/08/21
Presentat el 06/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0