#M2020

Direcció de projecte

Parc natural de la Serra del Montsant

Altres participants

Fundació Miquel Agustí

Període

Gener 2019-desembre 2020

Descripció

El Parc Natural de la Serra del Montsant va iniciar l'any 2017 un projecte per recuperar, conservar i caracteritzar l'agrobiodiversitat hortícola de la zona. El primer any es va impulsar l'estudi "Recerca de varietats tradicionals d'horta i fruiters als pobles de la serra de Montsant". En aquest estudi es va realitzar una col·lecta de varietats tradicionals hortícoles conservades a la zona, així com informació etnobotànica sobre els materials col·lectats. L'any 2018 es va entregar a la Fundació Miquel Agustí els materials col·lectats, els quals van ser caracteritzats i multiplicats i posteriorment han cultivat, germinat i generat informació agronòmica i morfològica de cada varietat (veure fitxes 457483 i 457942). L'any 2020 s'ha continuat amb les actuacions del projecte, amb l'objectiu de consolidar la conservació de l'agrobiodiversitat a la zona, fent èmfasi en les tasques de conservació, promoció i difusió ja realitzades en anys anteriors (distribució de llavors, distribució de planter, fira de la tomaca del Priorat, jornades tècniques, etc.). Aquest any s'ha intentat ampliar la implicació de sectors que es consideren necessaris per tal d'afavorir la conservació i l'ús de varietats tradicionals, com són la restauració i el sector de l'horticultura professional. En aquesta línia s'ha distribuït kit sensorials, per fer estudis sensorials de preferència de productes, entre d'altres accions. També s'ha dissenyat i publicat un web (https://lasafranoria.wixsite.com/website).

Draft Rubert Taya 300287523-image1.png

Observacions

Part de les actuacions no son pròpiament RDI (difusió, formació) però s'emmarquen en l'actuació anual global per promoure la biodiversitat a la zona, la qual inclou altres actuacions de RDI com les parcel·les experimentals creades per comprovar la viabilitat de produir a gran escala. No hi ha un projecte global temporalitzat i per això les actuacions es reporten any a any segons els progressos efectivament realitzats. Més informació: https://lasafranoria.wixsite.com/website.

Finalitat de l'acció

Consolidar la conservació de l'agrobiodiversitat a la zona del Parc Natural del Montsant, fent èmfasi en la conservació in situ. Contribuir a la producció de varietats locals i en el treball en xarxa.

Novetats que aporta l'acció

Conservació de varietats tradicionals oblidades, experiències de germinació in situ i ex situ d'aquestes varietats, promoció i cultiu d'aquestes varietats, organització d'un grup de treball per conservar aquesta biodiversitat cultivada ("la safranòria"), organització de la primera fira del tomàquet. El projecte combina la cerca de varietats tradicionals, amb experiències de cultiu in situ,i la dinamització d'actors locals molt diversos (productors, consumidors, gestors, acadèmics i municipis). Potser això s'ha fet a d'altres llocs, però en tot cas és innovador a nivell local, del Priorat. A més, la cerca de varietats la realitza una institució molt lligada al món de la recerca, la Fundació Miquel Agustí, cosa que permet que el coneixement generat vagi més enllà que una simple acumulació de llavors, com potser passa en d'altres ocasions.

Fonaments de la novetat

No es disposava d'aquest material vegetal abans del projecte i s'ha recuperat i posat en valor. Ha esdevingut un projecte molt transversal, que engloba productors, consumidors, gestors, acadèmics i municipis al mateix temps que treballa temes diversos com s'ha exposat en els punts anteriors.

Per saber-ne més

Clara Racionero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/08/21
Presentat el 05/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Nous actors de la conservació

Educació per a la sostenibilitat

Caracterització del tercer sector ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0