L'Observatori del Territori ha actualitzat el mapa de les edificacions a Catalunya a partir de les dades de la versió del mapa topogràfic vigent a gener de 2022. La darrera versió d’aquest Mapa era de l’any 2017.

Draft Rubert Taya 222143444-image2.png


Les edificacions estan representades d'acord amb la qualificació urbanística del sòl, amb els colors corresponents al Mapa Urbanístic de Catalunya, actualitzat a 1 de gener de 2022. Els assentaments urbans es mostren amb colors marrons, les edificacions residencials amb colors de la gamma del groc, les edificacions industrials amb tons liles i les edificacions en sòl no urbanitzable, amb verds.

Draft Rubert Taya 222143444-image3.jpeg

Les edificacions s’han representat amb una línia gruixuda al llarg del seu perímetre. És per això que apareixen a la imatge amb una dimensió superior a la real, amb la intenció de fer evident la dispersió d'edificacions en diferents indrets dels espais oberts.

La presentació sobre fons negre permet que les edificacions, per si soles, dibuixin la silueta de Catalunya. El Mapa mostra clarament la ocupació densa de la franja costanera, amb una intensitat que penetra més cap a l’interior a Barcelona, l’àrea metropolitana i el Maresme, així com a la zona de Tarragona i Tortosa. Fora del litoral, es fa evident la influència de Lleida, amb un entorn més edificat que la major part de l’interior, algunes polaritats de capitals de comarca i la dispersió general superior a les Comarques Gironines.

Draft Rubert Taya 222143444-image4.jpeg

Podeu accedir a la capa d’informació per a sistemes d’informació geogràfica aquí i trobar la informació sobre el Mapa en aquest apartat del web de l'Observatori del Territori.

Autors

Redactat per: Eva Pulido i Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Eva Pulido

Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/11/22
Acceptat a 24/11/22
Presentat el 23/11/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Prospecció de referència

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document