L’objectiu del cicle és oferir un retorn dels resultats de la campanya Ireneu 2020 de recollida d’activitats RDI al Departament i ens adscrits, i ser una trobada per compartir les mirades de present i de futur sobre l’activitat de recerca i innovació de les unitats directives, a nivell de les seves diferents sub-direccions.

El programa d’aquesta edició té el calendari i distribució de secretaries sectorials següent:

 • Mobilitat. 18 de novembre (10:00 a 12:30)
 • Polítiques Digitals. 25 de novembre (09:30 a 12:00)
 • Territori i Agenda Urbana. 2 de desembre (10:00 a 12:30)

Les jornades són una manera efectiva de conèixer què es fa més enllà de la unitat directiva, què fan la resta, i també una oportunitat per aprendre sobre fórmules de finançament i d’identificar col·laboracions, etc.

En aquesta ocasió especialment cal posar en valor aquest cicle ja que representarà una bona oportunitat per conèixer més directament, en el nou àmbit departamental, els principals projectes RDI i les persones que les lideren.

El cicle vol oferir un espai en perquè totes les unitats directives expliquin:

 • la RDI: resum dels resultats de la campanya IRENEU.
 • l’activitat actual: com es desenvolupa, reptes, quin finançament, etc.
 • els requeriments de cara al futur, posant l’èmfasi en els nous fons de finançament europeus (REACT, Resiliència, FP9-Horizon Europe, Missions, Partnerships, etc.)

Primera jornada | Mobilitat: 18 de novembre 2021

Presentacions

La RDI al VPD. Actuacions de Mobilitat al 2020. Resum campanya IRENEU | Xavier Baulies, responsable de Recerca i Innovació, i Marga Torre, responsable d'Anàlisi Estratègica RDI. Presentació Xavier BauliesPresentació Marga Torre

Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM)

 • Vehicle autònom | Antoni Bedoya, Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat. Presentació
 • Projecte TRAILS | Laia Mercadé, Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, i Simó Batlle, director de Planificació i Intermodalitat de CIMALSA. Presentació
 • Projectes europeus de la subdirecció. La digitalització del transport de passatgers| Olga Serra, Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat. Presentació

Ports de la Generalitat

Projecte Psamides | Enric Martínez, responsable territorial de la Zona Portuària Sud. Presentació


Aeroports de Catalunya

 • Pas a nocturn de l’Aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell | Moisès Moreno, Project Manager
 • Alguaire com a lloc de proves d’EHANG drons tripulats | Moisès Moreno, Project Manager
 • Implantació del programa de seguiment de la puntualitat a l’Aeroport del Prat | Xavier Gómez, director de l’Aeròdrom de la Cerdanya

Presentació Moisès Moreno

ATM | Lluís Alegre, director de l'Àrea de Mobilitat d’ATM de Barcelona

 • MOLIÈRE: MOBility sERvices Enhanced by GALILEO&Blockchain.
 • UMOS: Open Mobility Service Platform, per a la millora de la provisió digital de serveis de mobilitat sostenible, per als proveïdors de serveis i per als viatgers

Presentació

FGC | Josep Carles Terés, cap de gestió de nous projectes d'FGC

 • SIA: System for vehicle-infrastructure Interaction Assets health status monitoring. Projecte europeu Horizon 2020.
 • Int5Gent: INTegrating 5G enabling technologies in a holistic service to physical layer 5G system platform. Projecte europeu Horizon 2020.

Presentació

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (DGIM) | Xavier Flores, director general de la DGIM

 • 11.50h Projectes de transformació digital a la Subdirecció General de Programació i Execució (SGPE) | Pedro Malavia, subdirector general de la SGPE. Presentació
 • 12.00h Subdirecció General de Planificació i Tecnologia (SGPT) | Santi Ribas, subdirector general de la SGPT. Presentació
 • 12.10h Subdirecció General d'Explotació Viària (SGEV) | Albert Gómez, subdirector general de la SGEV. Presentació

Segona jornada | Polítiques Digitals: 25 de novembre 2021

Presentacions

Benvinguda i ponència inaugural: Les tecnologies digitals com a eina per a la recerca i la innovació | David Ferrer, secretari de Polítiques Digitals. Presentació

IRENEU: La importància de la RDI a la tercera hèlix | Xavier Baulies, responsable de Recerca i Innovació del Departament. Presentació

La transformació de l’Administració l’hem de fer AMB la ciutadania i anticipant-nos a les seves necessitats| Esther Manzano, directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana (Ester Peña, subdirectora general d'Atenció Ciutadana). Presentació

 • Acompanyant la ciutadania allà on és: el servei de vídeoatenció| Montse Cañameras, cap de l’Àrea d’Atenció Digital i Qualitat. Presentació
 • Traçabilitat pública de residus mitjançant Blockchain| Lluís Sancliment, gestor d'Innovació del CTTI
 • Detecció de conductor parlant amb mòbil o sense cinturo i registre i anàlisi de cultius mitjançant l’ús d’Intel·ligència Artificial| Lluís Sancliment, gestor d'Innovació del CTTI
 • Numero i fluxos de persones en edificis mitjançant el servei Wifi| Lluís Anaya, director d’Innovació del CTTI
 • Anàlisi de sentiment en xarxes socials, anàlisi de continguts de vídeo i anonimització de documents mitjançant ús d’Intel·ligència Artificial| Lluís Anaya, director d’Innovació del CTTI

La innovació social digital | Joana Barbany, directora general de Societat Digital

 • Col·laboratoris: Accés universal a la innovació digital | Ricard Faura, cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital. Presentació

Les tecnologies disruptives o innovadores i l’impacte a la societat i al territori | Daniel Marco, director general d'Innovació i Economia Digital (DGIED) (Guillermo Villuendas, cap de l'Àrea d’Innovació i Promoció del Sector Digital ). Presentació

 • La Digital Catalonia Alliance | Joan Duran, consultor estratègic de la DGIED. Presentació
 • L’estratègia New Space: impulsem la democratització de l'espai | Verònica Tercero, consultora estratègica de la DGIED en l’àmbit de l’espai. Presentació
 • CATALONIA.AI: l’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya | Daniel Santanach, consultor estratègic de la DGIED en IA. Presentació
 • Blockchain: Traçabilitat per recolzar les PIMEs del sector alimentari i el control administratiu | Jaume Sastre, consultor estratègic de la DGIED en blockchain i drons. Presentació

Tercera jornada | Territori i Agenda Urbana: 2 de desembre 2021

Presentacions

Benvinguda i ponència inaugural | Xavier Fornells, secretari d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial. Presentació

La RDI al VPD. Actuacions de Territori i Agenda Urbana el 2020. Resum campanya IRENEU | Xavier Baulies, responsable de Recerca i Innovació del Departament i Cristina Gil, responsable de la Coordinació Tècnica de la Informació RDI. Presentació Xavier BauliesPresentació Cristina Gil

Catalonia's Digital Urban Agenda | Maria Galindo, directora general de Nació Digital i Agenda Urbana. Presentació

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral(DGPML) | Albert Alins, director general de la DGPML (Ferran Miralles, coordinador de la Planificació d'Estratègies en les Polítiques de Muntanya). Presentació

 • Aplicació del LEAN en la millora de la tramitació de concessions en el domini públic marítimoterrestre | Juatxu Barroso, cap del Servei del Litoral. Presentació
 • Transfomació digital a les estacions de turisme i muntanya | Jordi Serrano, cap de Sistemes d'FGC Turisme. Presentació

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) | Agustí Serra, director general de la DGOTU (Beth Tuà, coordinadora d'Actuacions per al desenvolupament de les polítiques d'hàbitat urbà i territori de la DGOTU)

 • Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar | Rosa Vilella, subdirectora general d'Estratègies Territorials i Paisatge. Presentació
 • Subdirecció General de Coordinació Urbanística (SGCU) | Xavier Rehues, subdirector de la SGCU
 • Innovació: sostenibilitat  | Jordi Segura cap del Servei d’Arquitectura, Mònica Pascual, tècnica de projectes europeus i Anna Ruisánchez, responsable de remodelació de barris. Presentació

Activitats Incasòl en RDI 2020 | Cristina Clotet, responsable de l'Àmbit Internacional, i Pere Serra, President del Consell d’Innovació. Presentació

Actuacions RDI de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en l'àmbit de la geotèrmia | Ignasi Herms, cap d’àrea de Recursos Geològics. Presentació

Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/10/22
Presentat el 24/10/22

Volum Cicle de jornades RDI al Departament, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0