Direcció de projecte

Administració Oberta de Catalunya (AOC). Subdirecció d’Estratègia i Innovació

Altres participants

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Direcció General d’Administració Digital

Període

2021-2022

Descripció

El nou sistema de registre de l’idCAT Mòbil per internet es basa en la identificació remota del ciutadà utilitzant solucions de reconeixement facial i d’imatge, que aporten evidències en el procés d’alta i donen major robustesa al procés.

La sol·licitud de l’idCAT Mòbil es realitza per videoidentificació i permet registrar-se utilitzant el DNI, el TIE o el passaport. Amb aquest procediment d’alta es dona resposta a l’obtenció de l’idCAT Mòbil en línia de tots els col·lectius i, per tant, és un pas important que facilita l’accés a la ciutadania als serveis i tràmits digitals.

Finalitat de l'acció

Verificació de la identitat del ciutadà de manera remota amb un sistema segur, fàcil i que generi confiança, amb l’objectiu d’ampliar el nombre d’usuaris que poden accedir al servei sense desplaçar-se i ampliar els usos de la identitat digital a les administracions catalanes.

Novetats que aporta l'acció

El sistema de registre per videoidentificació es basa en la implantació de processos segurs d’identificació remota utilitzant tecnologies d’intel·ligència artificial, concretament algorismes de reconeixement facial i d’imatges.

Aquests mecanismes permeten la verificació de la identitat de manera remota, tant de la persona sol·licitant com dels documents oficials escanejats. Els principals controls són els següents:

  • El reconeixement facial compara la foto de la persona (selfie) que està fent el procés de registre amb la foto del document oficial que la persona escaneja.
  • El reconeixement facial compara una foto de la persona extreta del video de la gravació del procés de registre amb la foto del document oficial que la persona escaneja.
  • El reconeixement d’imatge permet escanejar un document oficial i verificar que és original i no ha estat manipulat.
  • Es realitza una prova de vida de la persona que fa el procés, demanant un gest o moviment.
  • Es valida (si la persona és resident a l’Estat espanyol) que les dades del document coincideixen amb el registre oficial de la Direcció General de la Policia.
  • Un operador humà valida tot el procés per aconseguir un nivell de garanties substancial del registre.

Fonaments de la novetat

El sector privat ha avançat molt en la implantació de processos segur d’identificació remota utilitzant algorismes d’intel·ligència artificial, concretament de reconeixement facial i d’imatges. L’àmbit principal d’impuls va ser el sector bancari arran de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer pel blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Tot i que en general el sector públic va més enrere en l’adopció d’aquestes tecnologies d’intel·ligència artificial, darrerament i accelerat per l’emergència sanitària del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicat l’”Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados”, on es contempla la possibilitat de verificació de la identitat de manera remota.

El Consorci AOC ja havia analitzat experiències internacionals per a determinar les millor pràctiques a aplicar al sector públic de Catalunya, i disposa del sistema idCAT mòbil, que s’adapta i compleix els requisits indicats en aquesta ordre.

Accedeix a Identificació remota del ciutadà utilitzant reconeixement facial – Consorci AOC

  • Draft Gil Riba 935638903-image1.png
  • Draft Gil Riba 935638903-image2.png

Per saber-ne més

Responsable:Miquel Estapé

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/04/22
Acceptat a 19/04/22
Presentat el 19/04/22

Volum Administració Oberta de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document