L’objectiu del cicle és oferir un retorn dels resultats de la campanya Ireneu 2020 de recollida d’activitats RDI al Departament i ens adscrits, i ser una trobada per compartir les mirades de present i de futur sobre l’activitat de recerca i innovació de les unitats directives, a nivell de les seves diferents sub-direccions.

El programa d’aquesta edició té el calendari i distribució de secretaries sectorials següent:

 • Mobilitat. 18 de novembre (10:00 a 12:30)
 • Polítiques Digitals. 25 de novembre (09:30 a 12:00)
 • Territori i Agenda Urbana. 2 de desembre (10:00 a 12:30)

Les jornades són una manera efectiva de conèixer què es fa més enllà de la unitat directiva, què fan la resta, i també una oportunitat per aprendre sobre fórmules de finançament i d’identificar col·laboracions, etc.

En aquesta ocasió especialment cal posar en valor aquest cicle ja que representarà una bona oportunitat per conèixer més directament, en el nou àmbit departamental, els principals projectes RDI i les persones que les lideren.

El cicle vol oferir un espai en perquè totes les unitats directives expliquin:

 • la RDI: resum dels resultats de la campanya IRENEU.
 • l’activitat actual: com es desenvolupa, reptes, quin finançament, etc.
 • els requeriments de cara al futur, posant l’èmfasi en els nous fons de finançament europeus (REACT, Resiliència, FP9-Horizon Europe, Missions, Partnerships, etc.)

Tercera jornada | Territori i Agenda Urbana: 2 de desembre 2021

Programa

Benvinguda i ponència inaugural | Xavier Fornells, secretari d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial.

La RDI al VPD. Actuacions de Territori i Agenda Urbana el 2020. Resum campanya IRENEU | Xavier Baulies, responsable de Recerca i Innovació del Departament i Cristina Gil, responsable de la Coordinació Tècnica de la Informació RDI.

Catalonia's Digital Urban Agenda | Maria Galindo, directora general de Nació Digital i Agenda Urbana.

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral(DGPML) | Albert Alins, director general de la DGPML (Ferran Miralles, coordinador de la Planificació d'Estratègies en les Polítiques de Muntanya).

 • Aplicació del LEAN en la millora de la tramitació de concessions en el domini públic marítimoterrestre | Juatxu Barroso, cap del Servei del Litoral.
 • Transfomació digital a les estacions de turisme i muntanya | Jordi Serrano, cap de Sistemes d'FGC Turisme.

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) | Agustí Serra, director general de la DGOTU (Beth Tuà, coordinadora d'Actuacions per al desenvolupament de les polítiques d'hàbitat urbà i territori de la DGOTU)

 • Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar | Rosa Vilella, subdirectora general d'Estratègies Territorials i Paisatge.
 • Subdirecció General de Coordinació Urbanística (SGCU) | Xavier Rehues, subdirector de la SGCU
 • Innovació: sostenibilitat  | Jordi Segura cap del Servei d’Arquitectura, Mònica Pascual, tècnica de projectes europeus i Anna Ruisánchez, responsable de remodelació de barris.

Activitats Incasòl en RDI 2020 | Cristina Clotet, responsable de l'Àmbit Internacional, i Pere Serra, President del Consell d’Innovació.

Actuacions RDI de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en l'àmbit de la geotèrmia | Ignasi Herms, cap d’àrea de Recursos Geològics.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/11/22
Acceptat a 08/11/22
Presentat el 08/11/22

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document