#M2022


Direcció de projecte

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Període

Novembre 2021 - abril 2022

Descripció

La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral té la competència, entre d’altres, d’autoritzar la distribució dels serveis de temporada a les platges i al mar territorial en el domini públic marítimo-terrestre i la seva servitud de protecció (guinguetes, gandules, papereres, activitats aquàtiques, dutxes...) als ajuntaments del litoral català i de fer el seguiment del compliment d’allò autoritzat. Es tracta de 76 municipis i de l’ordre de 6.000 activitats anuals.

Es disposa de 12 inspectors de ports i costes distribuïts al llarg del litoral català. Entre les seves funcions hi ha el control i el seguiment de les activitats autoritzades en serveis de temporada i realitzen de l’ordre de 18.000 inspeccions en el seguiment dels serveis de temporada. Per exemple, comproven que les guinguetes s’ubiquen correctament i no ocupen més superfície de l’autoritzada.

Històricament, els inspectors feien les inspeccions i recollien les dades de camp en paper. A l’oficina incorporaven el resultat de les inspeccions en una aplicació, a partir de la qual emetien els informes de seguiment i compliment de les autoritzacions. En el mateix sentit, les fotografies que feien a les inspeccions les havien de descarregar, pujar al servidor i incorporar als informes.

Amb aquesta actuació s’ha desenvolupat un aplicació per a dispositius mòbils per facilitar les tasques d’inspecció. L’aplicació utilitza el programari ArcGis. Permetrà introduir les dades i les fotografies preses en la inspecció directament des de camp i generar amb més facilitat i rapidesa els informes corresponents.


Captures de pantalla de l'aplicació per a dispositius mòbils

Observacions

El desenvolupament de l’aplicació es realitza en un període de temps relativament curt (4 mesos). Però tota la tasca prèvia de definició conceptual per part del Servei del Litoral, que és el fruit d’anys d’experiència, s’ha sedimentat en la definició del plantejament, l’estructura i l’arquitectura del sistema. En aquest sentit, s’ha comptat amb la participació activa dels inspectors en aquest desenvolupament.

A finals d’abril de 2022 es va començar a emprar l’aplicació que va estar plenament operativa al juliol de 2022. Les dades s’introduïen a través de dispositius mòbils excepte 2 inspectors que van realitzar la prova pilot de l’ús de tauletes per a la introducció de dades. Per al 2023 s’ha dotat de tauletes als inspectors de Ports i Costes per facilitar i agilitzar la introducció de dades.

Finalitat de l'acció

• Facilitar i digitalitzar la inspecció del litoral.

• Optimitzar el temps dels recursos humans que efectuen aquesta tasca alliberant temps de tasca d’oficina.

Novetats que aporta l'acció

• Aplicació que permet introduir dades de camp i fotografies quan s’efectuen tasques d’inspecció del litoral.

Fonaments de la novetat

• Fins ara aquesta informació es recollia prenent notes en paper i fent fotografies amb càmeres fotogràfiques i amb l’aplicació es pot digitalitzar i compilar alhora des d’un dispositiu mòbil.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/05/23
Acceptat a 30/05/23
Presentat el 29/05/23

Volum Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Representació de dades

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Territoris sensibles

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document