Coordinació de l’activitat: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants:

 • Ajuntaments diversos
 • Adif
 • Renfe
 • FGC
 • INECO
 • MCrit

Període: novembre de 2007 – maig de 2008

Objectiu:

Atesa la demanda d’aparcament insatisfeta a gran part de les estacions de la xarxa ferroviària, es fa un estudi per localitzar possibles nous emplaçaments d’aparcaments d’intercanvi.

Descripció:

Tant la redacció del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona com els treballs previs a la redacció del Pla director d’infraestructures 2009-2018 de la Regió Metropolitana de Barcelona requerien un coneixement aprofundit dels aparcaments d'intercanvi, el qual s'ha dut a terme en aquest estudi. Actualment existeix una demanda d'aparcament insatisfeta associada a gran part de les estacions de la xarxa ferroviària de Rodalia Renfe i FGC.

 

Draft Garcia 867940626-ATM Aparcaments-intercanvi-atm dimensionament i localitzacio aparcaments 01.jpg

  Per aquesta raó s’ha dut a terme un estudi sobre els possibles nous emplaçaments d’aparcaments de dissuasió (park-and-ride), així com de la seva capacitat i les seves característiques.

Les estacions candidates a acollir una actuació d’aparcament de dissuasió es van determinar en funció:

 • del grau de satisfacció de la demanda,
 • de l’inventari realitzat in situ, i
 • de l’opinió de les empreses operadores

  i va donar lloc a 52 estacions candidates, 36 de Renfe i 16 d’FGC. Posteriorment, es va contactar amb els responsables municipals de les localitats en les quals alguns dels terrenys pròxims a les estacions ferroviàries eren d'ús municipal.

 

Draft Garcia 867940626-ATM Aparcaments-intercanvi-atm dimensionament i localitzacio aparcaments 02.jpg

Els 15 emplaçaments de Renfe Rodalia

 

Draft Garcia 867940626-ATM Aparcaments-intercanvi-atm dimensionament i localitzacio aparcaments 03.jpg

Els 11 emplaçaments d’FGC

  Per a cada un d’aquests es va analitzar:

 • l’oferta de trens,
 • la població de l’àrea d’influència, i
 • l’accessibilitat

  i en funció dels criteris anteriors es van seleccionar 26 estacions, 15 de Renfe i 11 d’FGC. Per a cada emplaçament s’ha realitzat un predisseny d’aparcament. La grandària i la capacitat s’ha determinat en funció de l'espai disponible i de la demanda potencial de vehicles en la zona.

L’execució d’aquest Pla suposa:

 • reduir les emissions de CO2 en 12.000 tm/any,
 • reduir els accidents en 52 accidents/any, i
 • disminuir els costos directes en vehicle privat en 9,3 MEUR/any.

Suposa quasi una duplicació de les places d’aparcament de dissuasió actuals.

 

Draft Garcia 867940626-ATM Aparcaments-intercanvi-atm dimensionament i localitzacio aparcaments 04.jpg

   

Beneficiaris:

 • Administracions públiques competents
 • Analistes i consultors/ores de planificació del transport
 • Persones usuàries de les línies de Renfe Rodalia o FGC

 

Projectes relacionats:

Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/08
  Acceptat a 01/01/08
  Presentat el 01/01/08

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2008
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Intermodalitat

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

  Puntuació document

  0

  Visites 60
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document