Destaquem

Fundació Francisco Corell

La Jornada

La Fundació Francisco Corell va organitzar aquesta Jornada que tenia com a objectiu fer un seguiment de les avantatges del tacògraf digital, a la vegada que presentava les utilitats que les noves versions en poden aportar. Aquesta Jornada va donar continuïtat a la que va tenir lloc en l’anterior Departament de Política Territorial i Obres Públiques a finals del 2010, de la qual es va informar al segon butlletí RDI.

Després d’una introducció del president de la Fundació, Miguel Ángel Ochoa, en la qual es va remarcar que només en el 2% dels accidents de trànsit en què hi ha danys a persones, hi són involucrats vehicles dedicats al transport per carretera, d’entre els quals només l’1% es produeixen en vies interurbanes. S’emfasitza que les diferents eines d’ajut al control i gestió dels temps de conducció donen lloc a una millora d’aquestes xifres, a l’igual que de les condicions de conducció dels vehicles. Les millores legislatives només han afectat la protecció del tacògraf pel que fa als camps magnètics i les possibles manipulacions. Tot i això, la reducció en un 60%, en relació amb l’any anterior, de la matriculació de tractores i el fet que gran part del centenar d’empreses, amb seu a Catalunya tenen 5 o menys empleats, fan preveure un escenari futur marcat per un disminuït i envellit parc mòbil.

El moderador de la Jornada, Josep Maria Fortuny, subdirector general d’Ordenació i Inspecció, va remarcar el paper d’harmonització tecnològica, fiscal i social que ha tingut l’Administració, en l’àmbit del transport per carretera; atès s’està assolint que totes les empreses de qualsevol país europeu estiguin sotmeses a la mateixa fiscalitat i que tots els professionals, que s’hi dediquen tinguin els mateixos drets. Actualment el 50% de les infraccions estan relacionades amb el temps de conducció.

Walter Herrman, director de Soluciones Telemáticas de l’empresa Continental Automotive Spain, presenta les millores que aporta el tacògraf DTCO 2.0

El DTCO 2.0, que ha desenvolupat VDO, és un nou tacògraf digital que incorpora les novetats de la reglamentació i que, a la vegada, proposa una gestió eficient, pràctica i segura de la gestió de flotes.


Millores que incorpora el tacògraf digital

 • Incorpora la regla del minut, que permet aprofitar les fraccions de minuts en el còmput de temps de conducció i que, per tant, té una aplicació clara en l’augment de temps útil de desplaçament en els vehicles que es dediquen a la càrrega i descàrrega. Aquesta “regla” fa que l’activitat desenvolupada pel conductor en “gran part del minut” sigui la consignada com activitat a tot el minut.
 • A la vegada que millora la descàrrega remota de dades, permet transmetre-les des de qualsevol lloc, sense necessitat que el vehicle estigui en moviment. Tan aviat com rep el senyal des de la base, el DTCO 2.0 s’activa automàticament per començar amb la descàrrega, sense interferir amb l’activitat del conductor i sense que aquest hagi de fer res.
 • Compleix els requeriments de seguretat establerts per la UE i és més segur pel que fa a les manipulacions. El tacògraf utilitza un senyal independent, estandarditzada en tots els fabricants de vehicles i permet que el tacògraf digital pugui comparar les dues senyals automàticament, per la qual cosa evita possibles manipulacions. A més, el nou sensor de moviment, Kitas 2+, pot detectar i corregir la presència d’elements externs situats a prop del sensor i, així, el protegeix dels intents de manipulació entre el sensor i el tacògraf..

  Tot i aquestes millores el canvi més important en aquesta nova versió 2.0 afecta les tasques i rutines de conducció, així com les operacions de gestió de flotes. L’VDO Counter registra i mostreja constantment l’activitat del conductor. La pantalla del tacògraf mostra quan temps de conducció en disposa, quan començarà el proper descans i quan temps disposarà després. Aquest dispositiu també proporciona informació sobre el temps restant de conducció per a la setmana i bimensual. Igual que la resta de versions del tacògraf digital de VDO, aquest nou model ofereix un gran nombre de funcions que van més enllà dels requeriment legals i que permeten als clients un primer pas per a la gestió eficient de les flotes.


Ponència Cristina Jiménez Padilla

S’estan desenvolupant eines per introduir ajudes a la conducció i a la navegació, per assenyalar els  punts a evitar i seguir hàbits en la conducció que, un cop millorats, permetin una reducció de la despesa energètica. Una altra possibilitat seria fer reserves d’aparcament, de places en les connexions amb altres mitjans de transport, etc.

Cristina Jiménez Padilla, cap del Servei d’Inspecció i Règim Sancionador del DTES  exposa quines són les línies d’actuació prioritària del Servei:

 • Evitar la competència deslleial entre les empreses de transport, amb l’objectiu de la reducció fraudulenta de costos.
 • Millorar la seguretat viària, amb la reducció de la fatiga dels conductors.
 • Millorar les condicions de treball, amb la millora de la salut dels treballadors/ores.
 • Consolidar un mercat comú del transport per carretera.

  En l’àmbit de la regulació existent, cal subratllar:

 • Reglament (CE) núm.561/2006 sobre els temps de conducció i descans
 • Reglament (CEE) núm. 3821/85 del tacògraf
 • Reglament UE 1266/2009, 10ª adaptació als canvis tecnològics: 1 d’octubre 2012

  La modificació dels reglaments 3821/85 i 561/2006 té com a objectius:

 • Millorar l’aplicació i compliment normativa temps de conducció, tacògraf més l’ús de la targeta de conductor.
 • Lluitar contra la manipulació del tacògraf i l’ús fraudulent targeta.
 • Reduir les càrregues administratives de les empreses.

  Amb algunes mesures com les següents:

 • Comunicació a distància des del tacògraf amb les autoritats de control.
 • Fusió de targeta de conductor i permís de conduir: 18/1/2018
 • Registre automàtic de posicionament del vehicle.
 • Revisió de les distàncies (km) excloses de l’àmbit d’aplicació dels temps de conducció i descans: art. 13 d), f) i p)
 • Sancions eficaces, proporcionades, dissuasòries i no discriminatòries.
 • Infraccions molt greus (Directiva 2009/5/CE) equiparació normatives nacionals.
 • Registre automàtic de posicionament del vehicle.

  El calendari de modificació d’aquests reglaments és:

 • Especificacions tècniques 2013-2014
 • Desenvolupament industrial 2015-2016
 • Entrada en vigor el desembre 2017


Autors

Redactat per: Marga Torre i Cristina Jimenez

Per saber-ne més: Cristina Jimenez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Infraestructura dedicada al transport col·lectiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Meteorologia

Climatologia de la intensitat de precipitació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 78
Recomanacions 0

Compartiu aquest document