L’ICGC posa a disposició del públic en general la consulta de tot el seu catàleg de fotogrames explotables. A març de 2022, el catàleg supera el milió de fotogrames i s’anirà incrementant a mesura que es vagin processant les imatges per incloure-les al catàleg, ja que s’actualitza contínuament.

Contingut

El catàleg de fotografia aèria de l'ICGC inclou imatges i metadades de:

  • els fotogrames dels vols analògics i digitals usats per a la producció de les seves ortoimatges
  • els fotogrames de vols històrics escanejats (des de l'any 1942).
Draft Echave-Sustaeta 953056453-image2.jpeg
Imatge del catàleg de fotografia aèria. Font: ICGC

Els usuaris QGIS que es descarreguin el catàleg podran consultar els fotogrames disponibles en qualsevol punt del territori, filtrar-los per un rang de dates, consultar-ne les metadades i carregar-los per a superposar-los sobre la cartografia dels projectes SIG, amb la precisió que permeti la instrumentació del vol en cada moment històric.

La fototeca de l'ICGC constitueix un dels actius més rellevants per al coneixement dels canvis en el territori i el seu accés en obert representa un pas endavant en la política de distribució de l'ICGC.

580.957x580.957px
Distribució dels fotogrames per tipus de càmera fotogràfica.

Accés

Els fotogrames del catàleg es poden consultar a través del connector OpenICGC, que és una barra d’eines que s’integra a la botiga oficial del programari lliure QGIS i es pot descarregar aquí.

396.973x396.973px

Quan s’afegeix a QGIS permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC i també la cerca per topònims i adreces. Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió.

Autors

Adaptació de la Notícia publicada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Joan Arnaldich

Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/03/22
Acceptat a 29/03/22
Presentat el 29/03/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0