Moltes ciutats pateixen crisis d’habitatge i necessiten solucions immediates. Els nous edificis, a més, haurien d’utilitzar molt poca energia i ser de baixa emissió carbònica. També haurien de ser construïts amb materials amb poc diòxid de carboni incorporat. El producte de Montgomery Sisam Architects dona resposta a tots tres reptes.

Montgomery Sisam Architects

Montgomery Sisam Architects és un estudi d’arquitectura canadenc que amb el seu projecte actualment en construcció a la ciutat de Hamilton (perifèria de Toronto, Ontàrio, Canadà) intenta donar resposta a alguns dels reptes que afronten les ciutats pel que fa a l’habitatge i l’edificació: la nova construcció de Hamilton és de ràpida implantació, ja que és modular; pretén assolir els estàndards de la certificació Passivhaus, cosa que en demostra la voluntat d’eficiència en termes energètics i d’emissions carbòniques reduïdes; i a més, per la seva estructura, formada per marcs de fusta, l’edifici incorpora poc diòxid de carboni en el seu material.

El projecte de Montgomery Sisam Architects és de petites dimensions: es tracta d’un edifici de tres plantes que conté vint-i-quatre unitats residencials tipus estudi, de preu assequible. Quatre de les unitats s’ubiquen en planta baixa i la resta a les superiors. A la planta baixa també se situen serveis compartits per tot l’edifici, espais comunitaris, sales de trobada i bugaderia.


Draft Echave-Sustaeta 932154568-image1.jpeg

Aspecte del futur edifici modular de Montgomery Sisam Architects a Hamilton. S’ubicarà en un solar ocupat abans per un aparcament en superfície, i es procurarà que mantingui una certa harmonia amb els edificis de l’entorn quant a alçada, reculada i línia de teulada (© Montgomery Sisam Architects)


En certa mesura, s’evita l’aspecte massís de la construcció mitjançant la connexió visual que s’estableix entre el carrer i el darrere de la parcel·la gràcies a les superfícies envidriades de la planta baixa. A la part posterior, segons apunten els arquitectes, s’hi preveu un jardí comunitari que requereixi poc manteniment.

El projecte de Montgomery Sisam Architects pretén funcionar exclusivament a base d’electricitat, part de la qual s’aconseguirà gràcies als panells solars fotovoltaics de la teulada.

Draft Echave-Sustaeta 932154568-image2.jpeg

En la planta-tipus els mòduls es disposen en sèrie. A notar les escales, de dimensions generoses, i les finestres a cada extrem del passadís central (© Montgomery Sisam Architects)


Pel que fa als mòduls que constitueixen l’edifici, han estat construïts per l’empresa NRB Modular Solutions, també d’Ontàrio. Cadascun d’ells fa 4,27 m per 18,81 m. Els mòduls s’instal·laran primerament al seu lloc i posteriorment, in situ, es dotarà tota l’estructura que en resulti dels elements d’aïllament i recobriment. Encastades dins els mòduls venen també de fàbrica les instal·lacions tècniques i les canalitzacions, que ocupen la part posterior de les cambres de bany per connectar-se a les xarxes de subministrament generals per la banda del passadís central de cada planta.

Draft Echave-Sustaeta 932154568-image3-c.jpeg

El projecte de Montgomery Sisam Architects preveu dues tipologies d’estudi, una d’elles sense barreres arquitectòniques i destinada especialment a residents d’edat avançada. Tots dos tipus d’estudi tenen la mateixa superfície, uns 33 m2 (© Montgomery Sisam Architects)


El projecte de Montgomery Sisam Architects a Hamilton aspira a aconseguir la certificació Passivhaus, com s’ha apuntat. El concepte de Passivhaus consisteix que les pèrdues o els guanys de calor (per les parets, les cobertes i les finestres) es redueixen dràsticament mitjançant l’ús d’aïllaments, finestres d’altes prestacions i segellament precís i exhaustiu, de manera que gran part de l’escalfament que requereixi una construcció pugui provenir de fonts passives com ara la radiació solar, o fins i tot la calor emesa pels ocupants o pels electrodomèstics.

Els paràmetres que ha de complir un edifici que aspiri a l’estàndard Passivhaus són que la infiltració d’aire no excedeixi 0,6 vegades per hora el volum de l’interior, i que el diferencial de pressió es limiti a 50 Pa: aquesta quasi estanqueïtat pot ser difícil d’aconseguir en un edifici modular, atesa la discontinuïtat de les superfícies. Per això Montgomery Sisam Architects ha recorregut a solucions com ara el fet que les finestres, prèviament instal·lades als mòduls, en depassin la superfície exterior a fi d’alinear-se perfectament amb l’aïllament i el recobriment posteriors i aconseguir una superfície contínua.

Pel que fa a la ventilació i a l’aire nou, aquest és canalitzat des d’un ventilador de recuperació d’energia (HRV), central, fins a una caixa VAV (volum d’aire variable) present a cada unitat residencial.

També contribuirà a l’assoliment dels estàndards Passivhaus la simplicitat de formes del projecte, i la mateixa evolució de l’estudi d’arquitectura responsable de l’actuació, que pel que sembla ha estat capaç amb els anys de millorar i afinar els aspectes d’aïllament i segellament, en comparació amb altres construccions modulars anteriorment dutes a terme a Toronto, i les referències de les quals podreu trobar a la pàgina web de l’estudi d’arquitectes

Seria convenient potser que la construcció modular es popularitzés definitivament, atesos els seus avantatges de rapidesa d’instal·lació, preu tancat i adaptabilitat a quasi qualsevol parcel·la. El fet que ara aquesta mena d’edificis puguin aspirar a estàndards exigents de sostenibilitat i que estèticament cada cop siguin més plaents potser seran factors que contribuiran a la seva generalització.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Montgomery Sisam Architects

Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/09/22
Acceptat a 20/09/22
Presentat el 20/09/22

Volum Més enllà del Departament, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Construcció modular

Plurifuncionalitat

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0