Al parc natural de Collserola s’ha construït un prototip d’hivernacle per a la producció alimentària i energètica de proximitat, amb la finalitat de demostrar que algunes de les necessitats bàsiques dels consumidors es poden satisfer de manera més respectuosa envers el medi ambient, tot dins l’objectiu europeu de neutralitat carbònica en l’horitzó 2050.

Solar Greenhouse (IAAC)

Draft Echave-Sustaeta 863342595-image1.jpeg

Un equip d’estudiants i investigadors del màster en edificis ecològics avançats i biociutats de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC, Barcelona) ha dissenyat un prototip d’hivernacle solar (Solar Greenhouse) per a la producció de vegetals i d’energia. Per a la concepció i la implantació del Solar Greenhouse els estudiants han comptat amb la col·laboració d’experts en agricultura i en gestió energètica i hídrica.

L’estructura es troba a Collserola, concretament a la part a tocar de Valldaura. Malgrat la seva ubicació al bell mig d’un paratge natural, el prototip s’ha dissenyat per ser fàcilment escalable i adaptable a altres entorns, com ara els terrats dels edificis de la ciutat, però també zones rurals.


Draft Echave-Sustaeta 863342595-image2.png

Escorç i front del Solar Greenhouse dissenyat pels estudiants de l’IAAC (© Adrià Goula)


L’hivernacle solar s’ha construït principalment amb fusta, i permetrà segons els seus responsables fer un pas més cap a la transformació agrícola amb criteris ecològics i cap a l’abordatge conjunt de la pobresa alimentària i energètica.

El sostre de l’edifici disposa de panells de vidre i d’altres de solars fotovoltaics. A les façanes, lamel·les de vidre proporcionen llum i ventilació.


Draft Echave-Sustaeta 863342595-image3.png

Al sostre, envidriament i panells fotovoltaics; a les façanes, lamel·les de vidre (© Adrià Goula)


A l’interior, l’estructura es divideix en dos nivells: al de baix hi té lloc la germinació, i al de dalt, aprofitant la llum que entra pels panells del sostre, hi ha els espais de cultiu dels germinats –tot i que aquests també es poden acabar plantant a l’hort convencional adjacent a l’hivernacle solar.


Draft Echave-Sustaeta 863342595-image4.jpeg

Interior de l’hivernacle solar de l’IAAC. Alguns dels cultius que s’hi assagen són l’enciam, les faves i la mostassa (© Adrià Goula)


Dins l’estructura s’integren també elements necessaris per a l’alimentació de les plantes, com ara tancs d’emmagatzematge i canonades de distribució i subministrament de nutrients als vegetals. D’altra banda, l’ús de tècniques hidropòniques permet el creixement de plantes sense necessitat de terra. A més, la il·luminació interior amb tires de llums led ajuda els cicles de creixement de les plantes.


Draft Echave-Sustaeta 863342595-image5.jpeg

Vista de l’hivernacle solar de Collserola; els leds de l’interior funcionen durant quatre hores, a la nit, per accelerar el creixement de les plantes (© Adrià Goula)


El concepte de quilòmetre zero que aplica el Solar Greenhouse no només es refereix als aliments i a l’energia que pot produir, sinó també al fet que els materials emprats en la seva construcció són de procedència local, i obtinguts de manera sostenible.

Concretament, s’ha utilitzat fusta de pi blanc extreta de Collserola mateix, que s’ha tallat amb eines de tall computeritzades (per assegurar-ne la precisió) als Valldaura Labs del mateix IAAC, on també se n’ha dut a terme l’assecat i el premsat en làmines. I pel que fa al materials per al substrat de les plantes, bàsicament es tracta de serradures reciclades provinents del Green Fab Lab de l’IAAC mateix. L’aigua que utilitza el Solar Greenhouse també és obtinguda als voltants de l’hivernacle. Amb tot plegat, s’aconsegueix escurçar de manera radical la cadena de subministrament i, per tant, es redueix l’empremta ambiental de la construcció i del funcionament del Solar Greenhouse.

El prototip desenvolupat pels estudiants de l’IAAC és en escala real i serà reproduït dintre d’uns mesos en algun dels terrats de la ciutat de Barcelona, probablement en algun edifici d’habitatge social, com a iniciativa factible i d’implantació relativament fàcil per augmentar la sobirania alimentària i energètica del territori mitjançant granges urbanes de petites dimensions.

S’ha d’assenyalar que paradoxalment a hores d’ara no és legal de construir hivernacles als terrats de Barcelona, raó per la qual caldrà canviar els ordenances municipals per tal que actuacions com el Solar Greenhouse tinguin cabuda a la ciutat i contribueixin a dur-hi a terme la revolució ecològica i a augmentar-ne la resiliència, segons assenyala Vicente Guallart, un dels directors del projecte.

Cal apuntar finalment que l’hivernacle solar de l’IAAC va rebre el guardó The Monocle Award, en la categoria de projectes smart desenvolupats per estudiants de disseny i arquitectura.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

Back to Top

Informació del document

Publicat a 10/06/22
Acceptat a 10/06/22
Presentat el 10/06/22

Volum Més enllà del Departament, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Impacte social

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0