L’University College de Londres va completar el març de 2021 el seu laboratori de recerca per simular entorns urbans, com ara estacions ferroviàries, carrers comercials o places públiques, en escala real.

PEARL

Draft Echave-Sustaeta 834345311-image1.png

PEARL és l’acrònim de Person-Environment-Activity Research Laboratory, una instal·lació inaugurada a la zona est de Londres pel centre d’estudis del transport de l’University College of London (UCL). El director de la institució ha descrit PEARL com “un edifici capaç d’albergar el món”. PEARL, completat ara en fa un any, va començar a funcionar l’estiu passat.

És segurament el primer equipament d’aquest tipus que s’ha construït mai, segons creu l’estudi d’arquitectura que l’ha dissenyat (Penoyre & Prasad, Londres), i servirà per assajar la manera en què les diferents persones utilitzen la infraestructura i la ciutat, amb l’objectiu final de contribuir a la millora del disseny urbà. La instal·lació és part del UK Collaboratorium for Research on Infrastructure and Cities (UKCRIC), que rep finançament del Govern britànic a través del Engineering and Physical Sciences Research Council (UKRI).


Draft Echave-Sustaeta 834345311-image2.jpeg

Dins PEARL es recrearan en escala real espais urbans com ara carrers comercials o estacions de tren (© Penoyre & Prasad)


PEARL suposa un exemple de fusió de ciència i art, segons els seus promotors, i abasta molts aspectes de l’enginyeria d’obres públiques, ambiental i mecànica, així com de disciplines com la neurologia, la psicologia, l’oftalmologia, l’acústica o l’ergonomia. D’aquesta manera, s’hi poden dur a terme assajos tant d’escala real en condicions controlades, com s’ha indicat, com recerques i estudis sobre activitat neurològica, reaccions fisiològiques (per exemple, constants vitals), físiques (per exemple, moviment i desplaçament) o emocionals, davant diferents estímuls, estàtics (el que els participants veuen, senten, oloren, toquen o noten) i dinàmics (posem per cas, explosions, instruccions rebudes o moviments externs).

D’aquesta manera es pretén descobrir quines són les activitats que les persones volen o necessiten fer, i de quina manera l’ambient les hi ajuda o els ho dificulta. PEARL és un entorn ideal, assegura l’UCL, per posar a prova estàndards i regulacions, existents o previstes, i, al capdavall, per possibilitar una major qualitat de vida mitjançant un millor disseny dels espais públics i socials.

L’espai fa 4.000 m2 de superfície, dels quals 600 són configurables, i 40.000 m3 de volum. Acull tallers, estudis, espais de creació, laboratoris de so i aules per a seminaris. També s’hi pot habilitar un teatre amb cinc-centes places.


Draft Echave-Sustaeta 834345311-image3.jpeg

A dins, hi predomina el color negre. S’ha procurat que els nivells de reverberació sonora siguin molt baixos per tal de dissipar la sensació de trobar-se dins un edifici. I de manera semblant als teatres, dins PEARL hi ha suspeses del sostre galeries i passeres metàl·liques on s’ubiquen els elements d’il·luminació, els altaveus, les càmeres i els sensors a fi de dur a terme experiments sobre els efectes de les diverses condicions ambientals en el comportament i la percepció de els persones (© Penoyre & Prasad)


Els buits estructurals, que assoleixen 40 m de longitud, permeten que s’hi duguin a terme simulacions immersives i convincents d’escenaris urbans, amb diferents configuracions dels espais i de la il·luminació, les condicions de visibilitat, els colors, les olors, els sons i la tactilitat. Hi ha prou espai com per fer assaigs amb cinc-cents participants i sis-cents observadors, que poden ocupar desplaçar-se per la instal·lació gràcies a seients de rodes.


Draft Echave-Sustaeta 834345311-image4.jpeg

El laboratori PEARL és prou gran com per recrear esdeveniments amb cinc-centes persones (© Penoyre & Prasad)


Com és lògic, per aconseguir recreacions realistes PEARL disposa d’elements com ara altaveus tridimensionals amb panoramització dinàmica, unitats olfactives, generadors de factors ambientals de confusió (fum, boira...), i un sistema d’il·luminació totalment programable que cobreix l’espectre visible i l’infraroig i que permet intensitats extremament baixes i extremament altes.

A l’exterior de l’edifici també s’hi poden dur a terme experiments, hi ha instal·lats vagons de tren i de metro per a assajos específics, i s’espera poder disposar, aquest mateix 2022, d’una cabina d’aeronau fora d’ús amb la mateixa finalitat.

Al PEARL es procura que els membres del públic puguin dialogar amb els investigadors sobre els problemes que troben en la seva vida diària, per exemple desplaçar-se per un carrer en cadira de rodes. Com a retorn d’aquetes interaccions, és possible que un temps després la persona interessada acabi participant en un experiment per explorar les possibles solucions a la qüestió que el preocupa.


Draft Echave-Sustaeta 834345311-image5.jpeg

L’estructura The Groove, de fusta laminada encreuada (CLT), acull en els seus dos pisos d’alçada els espais d’ús públic, així com l’accés a l’edifici –que, val a dir, presenten un aspecte general força més acollidor que l’espai d’assajos, una caixa totalment negra, sobredimensionada (© Penoyre & Prasad)


D’altra banda, s’espera que PEARL sigui el primer edifici de l’UCL d’emissió carbònica zero en el seu funcionament, gràcies entre altres elements a les bombes de calor per aire i als panells solars fotovoltaics de la coberta. Pel que fa al diòxid de carboni incorporat, s’ha procurat si més no que el disseny de l’edifici en permeti la desconstrucció i tendeixi a la circularitat: d’aquí l’ús de materials reciclats i reciclables i la prefabricació d’alguns elements per disminuir la generació de residus de la construcció. També s’ha intentat que els volums de formigó als fonaments fossin els mínims imprescindibles.

PEARL va ser el primer edifici a rebre la qualificació d’excel·lent de l’estàndard ambiental BREEAM segons l’actualització de 2018.

La construcció i posada en funcionament del PEARL ha suposat una inversió de prop de cinquanta milions de lliures.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: UK Collaboratorium for Research on Infrastructure and Cities (UKCRIC), University College of London (UCL), PEARL

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/03/22
Presentat el 28/03/22

Volum Més enllà del Departament, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Plurifuncionalitat

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0