#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Juliol 2021-desembre 2022

Descripció

Aquest projecte d’Emprenedoria Corporativa explora la possibilitat d’obrir una nova línia d’actuació per a INCASÒL, mitjançant la intervenció en espais d’activitat econòmica ja urbanitzats. Basat en la regeneració dels que admetrien processos d’inversió pública i privada per millorar serveis i, per tant, la seva capacitat d’atracció d’inversions.

Finalitat de l'acció

Aconseguir dotar aquests espais industrials d’una major flexibilitat, complint els principis bàsics dels eixos de l’Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050, i obtenint un Espai d’Activitat Econòmica (EAE) que assoleixi la qualitat del segell INCASÒL, competitiu, renovat i adaptat als nous temps. L’objectiu de l’INCASÒL serà obtenir sòl o sostre a través de les eines vigents a la legislació, com a administració actuant receptora del 15% de l’increment d’aprofitament, mitjançant dacions en pagament de costos de transformació o com a gestor d’un model basat en serveis. Una nova línia d’activitat en la qual l’INCASÒL esdevindria el facilitador com a mediador entre les administracions i els privats. Per donar resposta a la manera com vehicular aquest canvi metodològic, la solució proposada s’acompanya d’una eina digital amb intel·ligència artificial per a la categorització dels EAE. D’aquesta manera, es podrien ampliar les dades actuals del Visor de l’INCASÒL a tots els sectors de Catalunya.

Novetats que aporta l'acció

  • Actuar en sòls urbanitzats amb cert risc d’obsolescència i desocupació, i sense òrgan de gestió, per tal de fer-los competitius.
  • Desenvolupar operacions rendibles sense necessitat d’ajuts externs, aportant una nova possible línia d’ingressos per a l’INCASÒL, mitjançant l’obtenció de sòl/sostre sense adquirir sòl aportat.
  • Fer de l’INCASÒL un operador referent mediador.
  • Oferir un segell de qualitat d’INCASÒL, assimilable a un segell homologat.
  • Dotar l‘INCASÒL d’una eina digital per a l’objectivitat en la presa de decisions, vetllant per l’equilibri territorial i la cohesió social, i que permeti la gestió integral dels EAE, obtenint traçabilitat.

Fonaments de la novetat

  • Complir els eixos de l’Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050, apostant per un model d’urbanisme sostenible i no expansiu.
  • Circularitat, transició energètica, simbiosi industrial.
  • Foment de la mixticitat d’usos i la ciutat dels 15 minuts.
  • Flexibilitzar el planejament.
  • Facilitar la transició digital.

2021

Estudi de benchmarking per tal de construir una proposta de valor i un model de negoci sòlid i consistent amb les necessitats del territori.

S’ha consolidat aquesta tasca fins a la proposta de realització d’una prova pilot a Can Terrers de la Garriga, la qual ha de servir per garantir la viabilitat del projecte.

Per saber-ne més

Responsable: Isabel Suarez Ponce

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/09/22
Acceptat a 05/09/22
Presentat el 05/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Planificació urbanística

Remodelació del sòl industrial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0