Una empresa emergent catalana presenta un material per a la construcció fabricat íntegrament amb residus de la indústria paperera.

HONEXT®

Draft Echave-Sustaeta 779852224-image1.png

HONEXT® és una empresa catalana que ha desenvolupat un procés biotecnològic, amb enzims, capaç d’enfortir els enllaços interns de la cel·lulosa de manera que es reconstitueixin i el material es consolidi. Amb l’aplicació d’aquest procés s’aconsegueix formar panells de cel·lulosa humits a partir dels residus de la producció de paper, prèvia eliminació d’impureses i incorporació d’additius. Un cop formats els panells, s’assequen en un forn. Els panells tenen unes dimensions de 244 cm de llarg per 122 cm d’ample, amb un gruix d’1,2 cm

Els productes de HONEXT®, amb tecnologia patentada, es poden emprar en el bastiment de parets i sostres, o com a elements complementaris i d’ornament, per exemple lleixes i prestatgeries. D’altra banda, la tecnologia de producció desenvolupada per HONEXT® és fàcilment i ràpidament escalable, segons els seus responsables.

Els taulells que s’obtenen del procediment esmentat més amunt són totalment equiparables quant a prestacions als de fusta convencional, però neutres en emissió contaminant i 100% reciclables, ja que el producte no incorpora resines ni formaldehids, cosa que elimina els compostos volàtils en el procés de fabricació. La companyia assegura que els seus productes ofereixen bones característiques de resistència al foc, a la humitat i al vapor d’aigua, i també a la flexió, així com d’aïllament tèrmic i acústic. Tot això amb un pes inferior al d’altres materials emprats habitualment en la construcció d’envans, particions i revestiments.


Draft Echave-Sustaeta 779852224-image2.jpeg

Productes HONEXT® emprats en la reforma d’una botiga de Madrid. Podreu veure moltes més actuacions de la companyia visitant l’enllaç que us adjuntem més avall (© HONEXT)


La companyia HONEXT® va néixer l’any 2011 a l’empara de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i disposa a l’actualitat d’una fàbrica-pilot a Vacarisses, amb capacitat per produir uns catorze mil taulells l’any, tot i que s’ha fixat com a proper objectiu arribar fins als cent mil taulells anuals. Per a més endavant queda potser la construcció de fàbriques de dimensions mitjanes a tocar dels llocs on es genera la matèria primera, els residus de paper, i comercialitzar els seus taulells en els àmbits més propers i locals, per reduir els impactes ambientals i econòmics del transport.

Cal assenyalar que la construcció de la fàbrica-pilot de Vacarisses i l’engegada de la producció s’ha beneficiat de prop d’1,2 milions d’euros provinents de l’SME Instrument (Fase II, projectes d’innovació), un programa d’ajuts europeus a la petita i mitjana empresa, i que també ha comptat amb la col·laboració d’ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya) en les tasques de preparació de la candidatura de la companyia als ajuts assenyalats.


Draft Echave-Sustaeta 779852224-image3.jpeg

La primera fàbrica de HONEXT®, on el gas i l’electricitat provenen de la digestió de residus i l’aigua és de circuit tancat (© HONEXT)

HONEXT® té la seva seu a Barcelona i uns vint empleats. El seu producte es comercialitza a l’Estat espanyol, al Regne Unit, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. Enguany HONEXT® espera poder entrar en el mercat alemany.

La companyia ha estat una de les participants en la iniciativa Catalonia Exponential Leaders, que identifica les empreses més disruptives de Catalunya, en la seva edició de 2021.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: HONEXT®

Back to Top

Informació del document

Publicat a 16/03/22
Presentat el 16/03/22

Volum Més enllà del Departament, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de materials

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Construcció modular

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0