#M2021

Coordinació de l'activitat: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC)

Període: Gener 2018-Desembre 2021

Descripció:

L'ICGC coordina el projecte POCRISC "Per una cultura comuna del risc sísmic". El projecte té una durada de tres anys i s'emmarca dins del programa de cooperació territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

L'objectiu del projecte POCRISC és fomentar una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus, desenvolupant aproximacions harmonitzades de l'avaluació del risc sísmic per als gestors d'emergència, afavorint la difusió d'informació comuna i compartida dirigida a les autoritats locals i al públic, i proporcionant les eines d'ajuda a la presa de decisions adaptades a les necessitats dels gestors de crisis. Tot això enfocat a una zona transfronterera que comprèn les regions de Catalunya a Espanya, Occitània a França i Andorra. Aquest projecte millorarà el coneixement del risc sísmic i dels elements exposats, i proporcionarà eines de suport a les estratègies de vigilància i mitigació del risc que inclouen la sensibilització de la població dels tres països participants davant el fenomen sísmic. D'igual manera, el projecte proveirà als gestors del risc i als ciutadans d'informació, estudis i resultats que permetran millorar la cultura  per a una gestió eficient de les situacions del risc sísmic.


Hi participen deu socis (catalans, francesos i andorrans) i sis entitats involucrades en el projecte per a l'assessorament tècnic i la validació dels resultats (socis associats).

Alguns d'aquests socis col·laboren amb l'ICGC en projectes INTERREG (cooperació internacional europea) des de 2003 per millorar la coordinació transfronterera de la intervenció en cas de terratrèmol i la mitigació del risc sísmic en els Pirineus (projectes ISARD i SISPYR).

Els organismes multidisciplinaris que participen en el projecte POCRISC analitzaran la problemàtica del risc sísmic des de diferents perspectives: innovadora (universitats, centres de recerca, empreses tecnològiques), pràctica (entitats responsables de la informació sísmica i la gestió del risc, proteccions civils) i previsora (associació de constructors).


Draft Echave-Sustaeta 767066616-image1.jpeg


Finalitat de l'acció

El projecte té 4 objectius principals:


1. Millorar i capitalitzar el coneixement del risc i els elements exposats.
2. Avaluar el risc sísmic.
3. Contribuir a les estratègies de la gestió del risc sísmic.
4. Proveir a la societat i als gestors del risc sísmic d'informació, estudis i resultats per millorar la cultura del risc sísmic.

Fonaments de la novetat

Un dels resultats principals del projecte és una estimació automàtica a nivell municipal en temps quasi-real dels danys causats per un terratrèmol adreçada a gestors d'emergències. A més, una aplicació per a telèfons intel·ligents per a l'avaluació de la vulnerabilitat sísmica dels edificis i del dany postsísmic seran de gran utilitat als serveis de la gestió de l'emergència sísmica. Les guies pràctiques de vulnerabilitat sísmica dirigides als tècnics de la construcció i als gestors del risc representen un gran valor afegit. Els resultats es posaran en comú entre els serveis transfronterers d'emergència a través d'exercicis de crisi, tallers formatius per a la utilització de les eines desenvolupades i un simulacre d'intervenció postsísmica.


Any 2020

 • Interpretació automàtica de formularis de danys.
 • Extensió del shakemap a tota Catalunya.
 • Nous escenaris de danys (amb dades reals) basat en el shakemap.
 • Mesures instrumentades a 3 edificis essencials.
 • Guia de vulnerabilitat.
 • Finalització de l'avaluació de la seguretat sísmica d'edificis essencials mitjançant el programa ASSEE.

Any 2021

Finalització del projecte el desembre de 2021:

 • Aquest últim any s'ha elaborat un formulari oficial per a l’avaluació de danys sísmics en edificis i finalització del desenvolupament de l'app que integra aquest formulari.
 • Finalització de l'eina per a la interpretació automàtica de les enquestes macrosísmiques i actualització dels mapes de moviments del sòl.
 • Elaboració de l'eina per la creació del butlletí automàtic d'informació ràpida del possible impacte del sisme als pocs minuts que tingui lloc.
 • Organització de dos tallers en línia.
 • Redacció de guies relacionades amb la caracterització i la reducció de la vulnerabilitat sísmica dels edificis.
 • Realització d'un exercici de crisi/simulacre integral d'activació d'alerta sísmica i intervenció sobre el terreny

Draft Echave-Sustaeta 767066616-image2.png

Diagrama del processament automàtic dels qüestionaris macrosísmics de l'ICGC que realitza el sistema WebMacro desenvolupat en el projecte POCRISC

Per saber-ne més

Responsable: Sara Figueras Vila

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/08/22
Acceptat a 31/08/22
Presentat el 31/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0