#M2021

Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període 01/01/2018-01/01/2022

Descripció

Desenvolupament d'eines i metodologies per a fusionar i transformar dades captades pels sensors d'observació de la terra en informació per al control i gestió de l'evolució del territori i el medi ambient a partir de les dades de sensors embarcats en satèl·lits i/o embarcats en avió, com és el cas de les dades de l'altímetre làser o dels sensors hiperespectrals.

Finalitat de l'acció

Definició de noves aplicacions de l'explotació de dades dels sensors d'observació de la Terra.

Novetats que aporta l'acció

Nous productes i serveis especialitzats de sostenibilitat territorial o emergència climàtica Noves eines de suport a la decisió i accions.

Fonaments de la novetat

Mètodes de transformació dels valors obtinguts amb els diferents sensors aerotransportats o de satèl·lits a variables físiques per a generar productes i serveis especialitzats de sostenibilitat territorial o emergència climàtica. Validació de la precisió o integritat de les mesures o mètriques obtingudes en àmbits com , afectació i impactes del clima sobre les masses forestals, monitoratge de conreus, anàlisis de contaminació lumínica, materials cobertes superficials, idoneïtat solar, avaluació de zones afectació temporals o comportament tèrmic per al seu ús com a eines de suport a la decisió i accions.

Any 2021

Durant el 2021 s'ha treballat en l'anàlisi de sèries temporals de dades satèl·lit òptiques i l'aplicació d'aproximacions en intel·ligència artificial per generar nous productes i serveis en àmbits com la severitat d'incendis o qualitat de l'aigua en embassaments.


Draft Echave-Sustaeta 749281921-image1.jpg

Valors de concentració de clorofil·la a, en l’episodi de floracions algals a l’embassament de Sau a partir anàlisi imatges programa Landsat8

Autors

Per saber-ne més: Jordi Corbera Simón

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/08/22
Acceptat a 29/08/22
Presentat el 29/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0