#M2021

Coordinació de l’activitat

INCASÒL

Període

Gener 2020-desembre 2022

Descripció

Des de 2016 l'INCASÒL ha anat introduint en la seva organització instruments per a la bona gestió del coneixement i, molt especialment, per a l'impuls d'una actitud innovadora en tota la seva producció i funcionament. Durant un període experimental entre el 2017 i el 2020, aquesta iniciativa ha anat desenvolupant programes de formació, reconeixement de bones pràctiques i recerca del talent, amb força dificultats per assolir una incidència directa en els processos productius. Per això l'any 2020 es va decidir concretar la formalització d'un nou model que, tot aprofitant l'experiència de les iniciatives desenvolupades en l'anterior quadrienni, fos útil per aconseguir els màxims resultats en la seva implementació. A partir de la celebració a principis d'any de tallers de trobada entre comandaments i experts, que permeteren concretar la diagnosi corresponent, i amb la col·laboració d'experts en innovació i, en concret, del Sr. Xavier Marcet, el mes de juny es va aprovar un nou model d'innovació fonamentat en el desplegament de tres programes i un model de governança.

Aquests tres programes són:

1. Emprenedoria corporativa: Programa anual en el que els empleats es postulen per actuar com emprenedors per desenvolupar 'en un termini acotat' idees propositives que donin resposta als reptes de l'organització plantejats per la Direcció.
2. Cultura adaptativa: Programa de desenvolupament de tallers estratègics periòdics que permetin ser conscients dels reptes estratègics de l'organització, a partir d'un debat compartit de comandaments i experts. A més a més, comporta estimular la col·laboració amb altres empreses i organitzacions amb les quals intercanviar estades de professionals per a un millor clima de col·laboració i coneixement.
3. Innovació col·laborativa: Programa que permetrà disposar d'instruments d'atenció permanent amb l'exterior (radar) a partir de l'activitat de les comunitats de coneixement de l'organització que reben, analitzen i sintetitzen les oportunitats que ofereix el mercat. També estimula els debats, les propostes, les activitats, les publicacions, etc. centrades en cadascun dels àmbits de coneixement al qual corresponen aquestes comunitats.

Finalitat de l'acció

L'objectiu del nou model d'innovació de l'INCASÒL és doble: D'una banda, aconseguir generar una cultura dominant de la innovació en el conjunt de l'organització, donant sortida i visibilitat a totes les iniciatives que es generen en aquest front. D'altra banda, aconseguir innovar realment en processos i productes, mitjançant iniciatives que suposin l'aportació de valor afegit.

Novetats que aporta l'acció

El nou model està format per programes que, tot i ser habituals "tractats aïlladament" en empreses innovadores del món privat, són inusuals en el sector públic. Des d'aquest punt de vista, també es tracta d'una experiència replicable que pot ser útil per altres empreses i organitzacions del sector públic de Catalunya.

Fonaments de la novetat

El període d'autoorganització de la innovació ha donat fruits perceptibles però insuficients per influir de forma decidida en l'organització i els processos de producció. Per això el nou projecte busca el suport i l'assessorament dels experts del sector, per tal que s'aconsegueixi que la comunicació i la coincidència d'orientació dels mons de l'expertesa i la innovació amb el món de la producció i comercialització, esdevé fonamental.


Draft Echave-Sustaeta 736098039-image1.jpeg

Per saber-ne més

Responsable: Pere Serra

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos complementaris

Millora organitzativa i de la intel·ligència corporativa

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0