#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Gener-desembre 2021

Descripció

EUROPAN és un concurs internacional biennal d’idees urbanístiques i arquitectòniques que té per objecte ampliar el coneixement i la recerca en matèria d’hàbitat i d’urbanisme, mitjançant el debat entre els professionals dels països europeus que s’adhereixen a la iniciativa en cada convocatòria. EUROPAN convoca a joves arquitectes fins a 40 anys a participar en la reflexió sobre emplaçaments urbans oferts pels països organitzadors al voltant d’un tema, amb un reglament i un calendari comú. L’objectiu és treballar amb els responsables de les ciutats europees que ofereixen els seus emplaçaments per a trobar respostes arquitectòniques i urbanes innovadores, així com oferir als arquitectes menors de 40 anys una plataforma d’ajut per a desenvolupar i donar a conèixer les seves propostes en l’àmbit internacional.

L’INCASÒL participa a l’EUROPAN 16 amb la Colònia Sedó com a proposta d'emplaçament, entenent que és una oportunitat per reflexionar sobre el model de les colònies industrials del segle XIX en el segle XXI. Actualment la part industrial de la colònia segueix en funcionament amb una atomització de la propietat. La part residencial de la colònia és 100% titularitat de l’INCASÒL, amb una població resident de 37 famílies. Avui la Colònia representa un model urbà obsolet, especialitzat i homogeneïtzat, així com un espai de segregació urbana i social en un entorn natural amb oportunitats de caràcter ambiental i patrimonial.


Draft Echave-Sustaeta 717636573-image1.jpeg
Colònia Sedó. Font: wikimedia

Finalitat de l'acció

La finalitat és recollir una reflexió estratègica del conjunt residencial i industrial de la Colònia considerant la revitalització del teixit industrial front l'actual obsolescència del conjunt, la mixticitat front l'especialitzacio dels usos i tipologies actuals, i la inclusivitat i la integració front l'actual segregació urbana i social. Els eixos sobre els quals s'ha demanat la reflexió estratègica han estat:

  • La connectivitat de la Colònia amb el teixit urbà del seu entorn
  • La integració de les noves edificacions amb les béns històrics patrimonials
  • La transició energètica autosuficient de la Colònia amb la incorporació d'energies renovables i l'ús del recurs hídric

Novetats que aporta l'acció

La novetat consisteix en confiar a aquest model de concurs la capacitat d’aportar mirades fresques i obertes que desencallin la reflexió saturada per les dificultats trobades, tot plegat a partir dels següents principis:

  • Treballar en ciutats europees en una escala intermèdia entre l’arquitectura i l’urbanisme.
  • Fomentar el debat i la investigació entre els professionals europeus.
  • Aconseguir la màxima visibilitat dels projectes premiats.
  • Posar a disposició dels concursants una estructura que faciliti la incorporació al mercat laboral.

Fonaments de la novetat

No es busquen tant solucions tècniques que podrien formar part de l’encàrrec a un professional, com reflexions obertes sobre un territori i una problemàtica real. D’aquesta manera la dinàmica europea generada per l’organització d’EUROPAN que, a més d’un concurs, esdevé un fòrum de reflexió i debat amb tres sessions diferents, aporta a l’INCASÒL un bagatge d’alternatives diferents com a resposta als reptes plantejats.

Per saber-ne més

Responsable: Fàtima Mestres

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació especial

Planificació territorial

Valorització territorial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0