#M2021

Draft Echave-Sustaeta 714883161-image1.png

Direcció de projecte

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Altres participants

  • iiSBE Italia R&D (Italy)
  • Municipality of Sousse (Tunisia)
  • Moukhtara Municipality (Lebanon)
  • Greater Irbid Municipality (Jordan)
  • Management Unit of Special Account for Research, National Observatory of Athens (Greece
Draft Echave-Sustaeta 714883161-image2.png
Regions participants en el projecte

Període

1 Octubre 2021 – 30 Setembre 2023

Descripció

Per reduir la demanda d'energia i les emissions de CO₂ al Mediterrani es necessiten dades quantificades. Per això, el projecte compartirà eines i metodologies comunes per a establir objectius comuns i mesurar el progrés global en termes d'eficiència energètica en les zones urbanes. També s'abordarà l'impacte dels instruments polítics utilitzats pels municipis, com els plans urbans, els plans estratègics i les normes de construcció.

En aquest projecte hi ha tres socis (iiSBE, NOA i Generalitat e Catalunya) que ajuden a implementar aquestes eines i metodologies als altres tres socis (Municipality of Sousse, Moukhtara Municipality i Greater Irbid Municipality).


Draft Echave-Sustaeta 714883161-image3.jpeg
Greater Irbid Municipality (Jordània)
Draft Echave-Sustaeta 714883161-image4.jpeg
Moukhtara Municipality (Líban)
Draft Echave-Sustaeta 714883161-image5.jpeg
Municipality of Sousse (Tunísia)


A més, la Generalitat té el paper de direcció del projecte, liderant, gestionant, fent seguiment i donant suport a tots els socis durant el transcurs de les activitats. També és el nexe de comunicació dels socis amb el contacte del programa ENI i s’encarrega d’entregar els informes de control requerits pel programa.

Durant el 2021 s’ha fet la implementació de la part administrativa i comunicació i s’han iniciat les tasques tècniques del projecte. Per exemple, s’han constituït els Local Project Committees i s’estan identificant els indicadors més rellevants per als tres municipis de Tunísia, Líban i Jordània.

Aquest projecte està finançat per H2020.

Finalitat de l'acció

Creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat d’àrees urbanes a través de la transferència i la integració de coneixements a la part sud de la Mediterrània.

Novetats que aporta l'acció

Les ciutats exerceixen un paper fonamental a l'hora d'afrontar els reptes del canvi climàtic i l’augment de la població en aquestes. Per això, és necessari un nou enfocament sostenible de l'ordenació i gestió del territori a les ciutats mediterrànies, que ofereixi una solució sostenible a llarg termini. El projecte proporcionarà als municipis mediterranis un sistema d'eines i metodologies innovadores per a desenvolupar polítiques, estratègies i plans d'acció eficaces en relació amb la “Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025”. El projecte també oferirà programes innovadors de desenvolupament de capacitats perquè les ciutats mediterrànies augmentin la seva capacitat d'impulsar la regeneració urbana.

Fonaments de la novetat

Augmentar la capacitat de l'administració pública en l'aplicació, execució i seguiment de mesures, plans i estratègies eficients per a millorar la sostenibilitat de les ciutats, els barris i els edificis, centrant-se en l'eficiència energètica i la promoció de processos participatius.

Per saber-ne més

Responsables: Ana Ruisánchez i Mònica Pascual

Web del projecte

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/09/22
Acceptat a 08/09/22
Presentat el 08/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0