#M2021

Coordinador: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2014-31/12/2022

Descripció

Estudi per a l'enriquiment de les dades vectorials d'escales grans en el camp de la cartografia, anàlisi i valoració de les característiques dels processos de generació de models de ciutats que puguin satisfer les necessitats actuals d'anàlisi i explotació que responguin a diversos casos d'ús.

459040nou.jpg

Model 3D de Pineda de Mar a partir d’imatges nadir-obliqües de la càmera Leica RCD30 Penta Oblique combinades amb imatges del sistema Mobile Pegasus Two Ultimate

Finalitat de l'acció

Els objectius d'aquest projecte, a curt termini, són l'anàlisi dels requeriments per a les dades d'entrada, l'anàlisi de la tipologia dels productes que es poden obtenir, l'establiment dels fluxos de treball i l'avaluació de costos; i a mitjà termini l'objectiu és actualitzar el model de dades de la cartografia urbana 1:1000 per obtenir models semàntics de ciutats LOD2, així com implementar les cadenes productives necessàries per a la generació de models ràster hiperrealistes basats en models de triangles no semàntics.

459040antic1.jpg

Model en 3D realitzat amb un programari comercial

Novetats que aporta l'acció

  • Estudi de models Building Information Modeling (BIM) per veure quines implicacions poden tenir respecte al model de dades de la CT1M.
  • Ús de les imatges aèries de captura nadiral i obliqua i d'imatges capturades per sitemes mobile mapping per a la generació de models de triangles hiperrealistes a partir de tècniques de visió per computador.
  • Generació de models de ciutat ràster.

Fonaments de la novetat

Generació de models de ciutats semàntics i de models de triangles hiperrealistes.

459040antic2.jpg

Exemple de la modelització de Sant Quirze del Vallès


Any 2020

Estudi de models Building Information Modeling (BIM) per veure quines implicacions poden tenir respecte el model de dades de la CT1M: s'ha aprofundit en el coneixement de l'estàndard Industry Foundation Classes (IFC).

S'han fet reunions de treball la Comissió Construïm el Futur i s'ha participat en les reunions de la Comissió Interdepartamental de la Generalitat relacionada amb aquest tema. També s'ha participat en projectes d’organismes europeus i internacionals, com EuroSDR i ISPRS, que analitzen la problemàtica de la integració de dades BIM i SIG. Finalment, s'han comparat catàlegs d'objectes BIM utilitzats per modelar edificis amb els elements de la CT1M.Ús de les imatges aèries de captura nadiral i obliqua i d' imatges capturades per sitemes mobile mapping per a la generació de models de triangles hiperrealistes a partir de tècniques de visió per computador . Generació de models de ciutat ràster.

Any 2021

Durant l'any 2021 s'ha obtingut els primers models Orto3D a partir de dades de sistemes Mobile (imatge). Generació dels primers models orto3D combinant imatges Mobile i imatges del sensor aeri PENTA

Per saber-ne més

Responsable: Maria Plà Toldrà

Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/22
Acceptat a 29/07/22
Presentat el 29/07/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0