#M2021


Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2018 a 31/12/2022

Descripció

Processat d'imatges radar d'apertura sintètica i desenvolupament de noves metodologies per a la monitorització de moviments de superfície al territori Català. Aquests moviments poden tenir causes naturals (esllavissades, terratrèmols...) o antròpiques (extracció d'aigües subterrànies, tunelacions...).

Draft Echave-Sustaeta 705337495-image1.jpeg

Generació de patrons de deformacions del terreny i anàlisi d’àreees de deformació activa a partir del processat interferomètric de dades Sentinel_1

Finalitat de l'acció

Desenvolupar tot el programari necessari per a processar de forma sistemàtica i semi-automàtica imatges radar de satèl·lit, amb la finalitat de mesurar els moviments de superfície.

Novetats que aporta l'acció

  • Sistema operacional i totalment productiu per al control permanent dels fenòmens de deformacions del terreny
  • Implementació arquitectures deep learning per l’anàlisi sèries temporals de deformacions

(https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Quifer_app_grabs_top_prize_at_2020_Space_App_Camp)

  • Noves eines d'anàlisi i visualització de les dades sota tecnologies wavelets tant per projectes d'anàlisi d’històrics com de monitorització continua aprofitant la disponibilitat d'imatges Sentinel-1 cada 6 dies.

Fonaments de la novetat

Explotació de les imatges radar a mitjana i alta resolució espacial. Metodologia robusta per a l'estimació dels artefactes atmosfèrics que permet la mesura de moviments no lineals i noves eines basades en intel·ligència artificial pel seguiment temporal de les deformacions. Anàlisi de l'amplitud i la polarimetria a la detecció de canvis i a la cartografia d'usos del sòl amb fusió dades òptiques satèl·lit .

Any 2018

S’han processat les imatges radar d’apertura sintètica i s’han desenvolupat noves metodologies per a la monitorització de moviments de superfície al territori català. Aquests moviments poden tenir causes naturals (esllavissades, terratrèmols...) o antròpiques (extracció d’aigües subterrànies, tunelacions...).

L’any 2018 s’ha desenvolupat tot el programari necessari per a processar de forma sistemàtica i semi-automàtica les imatges radar de satèl·lit, amb la finalitat de mesurar aquests moviments. Per això s’ha fet l’explotació de les imatges radar a mitjana i alta resolució espacial i s’ha desenvolupat una metodologia robusta per a l’estimació dels artefactes atmosfèrics que permeti la mesura de moviments no lineals i el seu seguiment temporal.

Aquest any també s’ha avaluat la influència de la polarimetria dels nous sensors radar i quina pot ser la seva aportació a les aplicacions temàtiques de teledetecció. Com a exemple, la interferometria radar ha estat aplicada a la detecció de canvis i a la cartografia d’usos del sòl.

Any 2020

Sistema operacional i totalment productiu per al control permanent dels fenòmens de deformacions del terreny.

Avaluació de la influència de la polarimetria dels nous sensors radar i la seva aportació a les aplicacions temàtiques de teledetecció.

Implementació d'arquitectures deep learning per l'anàlisi de sèries temporals de deformacions

Any 2021

Durant el 2021 s'ha realitzat l'anàlisi, amb la pròpia cadena interferomètrica de l'ICGC, de subsidències d'infraestructures crítiques i recursos hídrics, en concret en el tema de moviments del terreny deguts a la gestió dels aqüífers. Aquest projecte engloba els subprojectes d'"interferometria SAR" i "anàlisi de processos de subsidència".

Autors

Per saber-ne més: Jordi Corbera Simón

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/08/22
Acceptat a 29/08/22
Presentat el 29/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Representació de dades

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0