#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Setembre 2021-desembre 2022

Descripció

El projecte del Poble Nou Nord de Llers preveu l’extensió de sòl residencial que actuï com a nexe de connexió del teixit urbà entre els dos nuclis centrals del municipi, el casc antic de Llers i el Poble Nou. La proposta haurà de potenciar la relació entre aquest dos nuclis, apostant per estructurar la vila de manera coherent i compacta. Entre els mesos de setembre de 2021 a gener de 2022 els alumnes de 5è de la facultat d’Arquitectura de la Salle han treballat en l’anàlisi del municipi i la proposta d’una nova ordenació per a l’àmbit, dins l’assignatura de Planejament territorial V, amb la participació dels tècnics municipals i d’INCASÒL en algunes sessions de correcció. Aquest exercici es va plantejar en el marc de l’Agenda dels Pobles i Ciutats de Catalunya 2050.

Finalitat de l'acció

La finalitat última és replantejar el model urbà respecte al planejament vigent de baixa densitat, incorporant-hi els valors ambientals i patrimonials de l’àmbit d’actuació. La col·laboració amb la universitat permet dur a terme una reflexió àmplia i innovadora, estudiant alternatives de model urbà acords als plantejament de l’Agenda, de manera que l'urbanisme es posi a disposició de la diversitat de persones que viuen en nuclis de petita escala, per garantir la seva salut i benestar.

Novetats que aporta l'acció

En aquest projecte es planteja una millora de la pràctica metodològica en projectes de construcció urbana que es duen a terme des de l’INCASÒL. Obrim la reflexió del projecte als estudiants universitaris per tal de tenir una mirada més àmplia i interseccional, convidant també en aquesta reflexió a altres agents implicats, en aquest cas l’Ajuntament de Llers. L’enunciat de l’exercici acadèmic parteix de la necessitat que el projecte urbanístic posi la vida de les persones al centre. En aquest sentit s’ha demanat als estudiants que desenvolupin estratègies que tenen a veure amb l’especificat, com proveir els espais de sentit i significat per la ciutadania; la proximitat, prioritzant la mobilitat a peu, l’accessibilitat i la seguretat; i la flexibilitat i un acostament ecosistèmic a les solucions del projecte per donar resposta als escenaris de futur amb resiliència

Fonaments de la novetat

Aquesta reflexió es realitza en el marc de la nova Agenda dels Pobles i Ciutats de Catalunya 2050, document que insta el compromís amb el desenvolupament urbà sostenible i a garantir el dret a la ciutat a totes les persones, apostant per reactivar la planificació integrada. També té molt en compte les línies de pensament de l'urbanisme feminista, que advoca per posar la vida quotidiana de totes les persones en el centre de les decisions per donar resposta a la complexitat urbana.

2021

Entre els mesos de setembre de 2021 a gener de 2022 els alumnes de 5è de la facultat d’arquitectura de la Salle han treballat en l’anàlisi del municipi i la proposta d’una nova ordenació per l’àmbit, dins l’assignatura de Planejament territorial V, amb la participació dels tècnics municipals i d’INCASÒL en algunes sessions de correcció.

Per saber-ne més

Responsable: Isabel Suárez Ponce, Anna Peralta Zaragoza,

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/09/22
Acceptat a 05/09/22
Presentat el 05/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0