Una companyia constructora anglesa proposa cases prefabricades, de baixa empremta ambiental i de petjada carbònica negativa, per allotjar les persones sense llar. Els materials principals utilitzats en aquestes cases, que es poden bastir a sobre d’edificis ja existents, són la fusta i la palla.

Agile Homes, cases prefabricades i de fàcil instal·lació

Draft Echave-Sustaeta 647574237-image1.png

En una proposta per fer front al sensellarisme, la companyia constructora anglesa Agile Property & Homes Ltd. construeix cases prefabricades de fusta i palla que es poden ubicar fàcilment, per exemple, en intersticis urbans fora de planificació, o a sobre d’edificis preexistents.

La companyia, al capdavant de la qual hi ha l’arquitecte Craig White, segueix un model de prefabricació que no utilitza factories centralitzades sinó que opta per desenvolupar el potencial dels estàndards internacionals per tal de produir els elements d’edificació en instal·lacions temporals, com ara magatzems (en una actuació que Agile Homes anomena de “fabricació distribuïda”, i que persegueix evitar un dels factors que segons la companyia porta altres empreses que ofereixen productes semblants a la ruïna: la construcció d’una fàbrica específica per als seus mòduls), i posteriorment acoblar-los en llur indret de destinació,

Segons fa notar Agile Homes, a l’hora de construir un edifici qualsevol, de preu regulat o no, segons procediments convencionals, cal comprar el terreny, bastir l’edifici i vendre’l. La companyia proposa en canvi un sistema en què no cal pagar per la propietat dels terrenys, sinó que mobilitza i posa en ús espais que són gratuïts, estan desocupats i, per dir-ne així, amagats a plena llum.

Agile Homes construeix les seves unitats residencials segons les dimensions i normatives de la Caravan Sites Act de 1968, una llei britànica que regula els habitatges mòbils, n’estableix les dimensions màximes i s’assegura que siguin mòbils. D’aquesta manera la companyia pot optar per llogar els terrenys temporalment més que no pas per comprar-los. Això redunda, segons Agile Homes, en una reducció del 35% dels costos del desenvolupament urbà que es vulgui dur a terme, especialment si s’opta per ocupar terrenys pendents de normativa o de zonificació, ja que al capdavall aquestes noves edificacions són temporals per naturalesa, no permanents.

Un cop traçats els plànols que s’ajustin a les disposicions de la Caravan Sites Act, Agile Homes expedeix la unitat plegada en panells, i procedeix a acoblar-la en el lloc de destinació, per tal d’evitar els costos associats a una grua elevadora de les que caldria emprar per apujar una unitat residencial ja acoblada –en tot cas, aquest cost l’hauria d’assumir qui volgués moure la unitat acoblada del seu emplaçament originari a un altre lloc.

D’altra banda, a manca de parcel·les que puguin acollir les construccions d’Agile Homes, existeix també la possibilitat de bastir-les a sobre d’edificis existents, tal com vol demostrar la companyia a Bristol, en col·laboració amb l’organització Emmaus Bristol: al damunt de l’edifici que allotja l’entitat s’hi preveu d’ubicar onze habitatges d’una habitació i dos pisos, tres habitatges de dues habitacions i un pis, i un habitatge d’una habitació i un pis, així com espais per a la producció d’aliments i zones comunes.


Draft Echave-Sustaeta 647574237-image2.png

La proposta d’Agile Homes en col·laboració amb Emmaus Bristol, per aprofitar el terrat de l’edifici que acull l’entitat d’ajuda social. A notar, els pilars que emmarquen la façana són la solució prevista per Agile Homes per fer front a vents laterals i per sostenir la plataforma que acollirà els nous habitatges en alçada, de manera que en realitat se suportaran en una estructura independent de l’edifici ja existent d’Emmaus (© Agile Property & Homes Ltd.)


Les unitats residencials proposades també es podran posar a la venda per al públic general que desitgi un habitatge amb estàndards legals de caravana i que per tant es pugui desplaçar a altres indrets. Val a dir però que la venda a particulars en mercat lliure no és d’entrada l’objectiu principal d’Agile Homes, que vol centrar-se més en l’habitatge social i assequible.


Draft Echave-Sustaeta 647574237-image3-c.png

Planta proposada per a la unitat residencial de dues habitacions (© Agile Property & Homes Ltd.)


Com s’ha apuntat abans, les unitats proposades per Agile Homes es caracteritzen també per llurs qualitats mediambientals: estan construïdes segons els estàndards Passivhaus, de manera que són capaces de funcionar amb poc consum energètic. D’altra banda, el fet que siguin fabricades bàsicament a partir de fusta i palla contribueix a eliminar-ne l’empremta carbònica, ja que per exemple una unitat residencial d’una habitació capturarà, gràcies als materials esmentats, prop de 20 t de CO2.

Cal assenyalar que el responsable d’Agile Homes, Craig White, ja havia presentat anteriorment uns panells de fusta que combinaven la solidesa i l’estabilitat de la fusta amb les notables propietats aïllants de la palla, un subproducte totalment renovable i econòmic. Eren els ModCell®, una imatge dels quals veureu tot seguit.


Draft Echave-Sustaeta 647574237-image4.png

Els panells ModCell® de Craig White, de fusta i amb 40 cm de palla com a aïllant –no utilitzats en les construccions de què parlem en aquest article, però (© ModCell)

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Agile Property & Homes Ltd., Emmaus Bristol Rooftop Community [vídeo]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 18/11/21
Acceptat a 18/11/21
Presentat el 18/11/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Noves figures de plans i projectes

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Reurbanització

Edificació

Sostenibilitat

Plurifuncionalitat

Construcció modular

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0