Captadors tèrmics per fer més fluida la circulació. B#36|30/09/2020*

Hamburg, en un intent de fer front als reptes de la mobilitat urbana i del desenvolupament sostenible, digitalitzarà les dades del trànsit de vehicles a partir de la informació subministrada per càmeres termogràfiques, que s'implantaran massivament a la ciutat.

Hamburg: una gran xarxa de càmeres termogràfiques

La segona ciutat d'Alemanya es proposa d'analitzar la circulació urbana amb càmeres termogràfiques per tal que, amb les dades que forneixin, les autoritats locals puguin prendre decisions més acurades en matèria de trànsit, mobilitat o obres públiques a la ciutat.

Segons dades subministrades per la companyia TomTom, especialitzada en tecnologies de navegació, Hamburg va ser l'any 2018 la ciutat alemanya amb més embussos de trànsit, per davant de Berlín; prop d'un terç dels recorreguts urbans es veieren afectats per les retencions, cosa que va fer que els conductors perdessin de mitjana cent tretze hores a causa de la congestió viària, en aquell any.

Fent valer la seva reputació de ciutat connectada i innovadora, amb més de seixanta projectes i iniciatives de smart city en marxa, Hamburg vol posar ara fil a l'agulla en la tasca de caracteritzar el trànsit urbà a fi que com s'ha apuntat les autoritats encarregades de la mobilitat puguin prendre decisions més encertades, en temps real, i adaptades a cada cas, que ajudin a millorar la fluïdesa de la circulació a la ciutat.

Així, per augmentar la llegibilitat de les dinàmiques del trànsit, Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA), el prestatari de serveis públics per al control del trànsit i les infraestructures viàries a la ciutat, ha encarregat recentment més de dues mil captadors termogràfics FLIR per a la detecció de vehicles motoritzats i bicicletes. Els captadors s'aniran instal·lant als pals dels semàfors i de l'enllumenat públic fins a l'any 2021, i el seu objectiu és ajudar els reguladors del trànsit a ajustar els senyals en temps real en funció de la intensitat del trànsit i a resoldre els problemes puntuals que puguin sorgir, per exemple per treballs viaris imprevistos, a fi que no entorpeixin la fluïdesa de la circulació. També permetran millorar la gestió i la planificació de la mobilitat urbana en el llarg termini, i indirectament, gràcies a la millora de la fluïdesa, poden ajudar a reduir la contaminació i a millorar la qualitat de l'aire.

Les dades recollides pels captadors FLIR seran subministrades a la plataforma de dades urbanes d'Hamburg, en núvol, a la qual hi podrà accedir, entre d'altres, la policia local.

Les càmeres termogràfiques FLIR s'utilitzaran en dos projectes de captació de dades diferents, sempre sota gestió de la plataforma esmentada: la majoria dels dispositius serviran per monitoritzar el trànsit motoritzat en quatre-centes vint cruïlles d'Hamburg, amb diverses càmeres en cadascuna per tal de supervisar la circulació en totes les direccions possibles: els aparells són capaços de recollir dades de trànsit com ara la quantitat de vehicles, la velocitat, els nivells d'ocupació de les diferents zones, les distàncies i els intervals temps entre vehicles, i llur tipologia (turismes, camions, bicicletes, autobusos...).


Draft Echave-Sustaeta 640609399-image1.jpeg

Detecció tèrmica: es reconeix el tipus de vehicle salvaguardant sempre la privadesa (© FLIR)


D'altra banda, quaranta-cinc càmeres més s'instal·laran en pals de l'enllumenat públic per recopilar dades sobre la circulació de bicicletes: s'ubicaran sobretot al costat dels carrils per a bicicletes més transitats, a les vies d'entrada i sortida de la ciutat, i a les travesseres sobre el riu Elba. Les càmeres termogràfiques de la xarxa ciclista d'Hamburg poden fornir dades sobre la influència de la meteorologia, els dies festius, els grans esdeveniments, les obres en la via pública i els desviaments de trànsit sobre la quantitat de bicicletes presents en cada moment. Segons els promotors de l'actuació, és més eficaç i rendible de comptabilitzar la circulació de bicicletes amb les càmeres FLIR que no amb bucles magnètics al terra, sensors òptics o mitjans manuals: en ser tèrmics, els dispositius funcionen a tota hora, de dia i de nit, i a més pateixen menys desgast que les infraestructures de comptatge en calçada, ja que s'ubiquen als fanals existents.


Draft Echave-Sustaeta 640609399-image2.jpeg

La xarxa de càmeres termogràfiques per al comptatge de ciclistes (© FLIR)


Tant en un cas com en l'altre, la ciutat d'Hamburg ha optat per la ThermiCam 2 de FLIR, que pot funcionar en absència de llum com s'ha suggerit. Es tracta d'un aparell capaç de detectar la calor emesa pels vehicles i els ciclistes des de llargues distàncies, independentment de les condicions de visibilitat, i sense veure's afectat per la llum intensa del sol o per les ombres, fenòmens que solen dificultar la utilització de càmeres òptiques en aquesta mena d'actuacions. A més, pel que fa a la confidencialitat, que és un altre dels obstacles per a l'ús de les càmeres de llum visible, les càmeres termogràfiques la poden assegurar, ja que ofereixen prou detall com per reconèixer el tipus de vehicle però no tant com per identificar les cares dels usuaris o les plaques de matrícula dels vehicles.

Tot plegat contribuirà a fer un seguiment permanent i proper de totes les interseccions equipades amb el sistema. I en allò referent a la gestió de les dades que es recullin, es poden tractar de manera integrada o bé segregada per tipus de vies o classes de vehicles. Amb totes aquestes informacions els gestors del trànsit d'Hamburg haurien de ser capaços de preveure els nivells de circulació amb una precisió més gran, així com simular-ne futures evolucions, planificar amb més possibilitats d'èxit, o prendre decisions més acurades sobre la gestió de l'aparcament, per exemple.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume.

Per saber-ne més: FLIR, FLIR [vídeo].

Informació relacionada

FLIR

FLIR [vídeo]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/09/20
Presentat el 28/09/20

Volum Més enllà del Departament, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Optimització de la capacitat viària

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0