Un estudi d’arquitectura i una empresa d’enginyeria han dissenyat junts un concepte de torre modular de gran alçada, de fusta, que pot servir com a plantilla i pauta d’actuació per resoldre parcel·les complexes en ciutats d’arreu del món.

Regenerative Highrise

L’estudi d’arquitectura Haptic i la companyia d’enginyeria Ramboll han dissenyat en col·laboració el Regenerative Highrise, un concepte de gratacels de fusta que per les seves característiques podria trobar cabuda en qualsevol ciutat del món, especialment al bell mig de trames urbanes denses i en parcel·les de difícil gestió. L’estructura de Ramboll i de Haptic (a través de la seva branca de recerca, Haptic Green) té com a objectiu principal fer dels nous gratacels construccions a prova dels reptes futurs i que tendeixin a la màxima flexibilitat perquè el seu cicle de vida sigui més llarg i no calgui demolir-los al cap dels anys –com de vegades passa amb edificis que amb el temps esdevenen impràctics, incapaços de satisfer nous requeriments i acollir nous usos.

El Regenerative Highrise pot ser utilitzat és doncs apte per acollir tota mena d’usos (residencials, d’oficines, hotelers, instal·lacions d’oci o industrials...), amb la idea principal que aquests mateixos usos també puguin canviar i evolucionar d’acord amb les necessitats de la ciutat en cada moment.

El concepte de Haptic Green i Ramboll mira de superar les limitacions pròpies dels edificis de gran alçada, sobretot en termes de funcionalitat i de sostenibilitat. En aquest sentit, Ramboll i Haptic Green creuen que pel que fa als gratacels ha arribat l’hora da fixar-se més en llur capacitat adaptativa a tota mena de funcions, més que no en les fites d’alçades que poden assolir. I pel que fa als aspectes mediambientals, el concepte de Regenerative Highrise para especial esment a reduir la petjada carbònica inherent als edificis de gran alçada, i aspira a convertir-se en un catalitzador per al desenvolupament de noves tipologies edificatòries d’urbanisme vertical, en vista dels efectes del canvi climàtic que ja s’experimenten.


Draft Echave-Sustaeta 635806367-image1.jpeg

Regenerative Highrise, torre modular de fusta, apta per a qualsevol ús en qualsevol ciutat del món (© Haptic Green / Ramboll)


El Regenerative Highrise s’articula en alçada mitjançant una superestructura de compòsit (fusta i altres materials) que cada tres pisos incorpora una coberta estructural –com s’intueix a la imatge de dalt–. Aquestes cobertes, amb una vida útil estimada de més de cent anys, fan ús de fusta laminada encreuada (cross-laminated timber, CLT), mentre que les columnes utilitzen compòsit d’acer reciclat i fusta laminada encolada (glulam), i el nucli, per al qual també es calcula la vida útil abans esmentada, formigó armat en peces prefabricades. I és que segons els responsables del Regenerative Highrise, la fusta funciona millor, pel que fa a gratacels, en combinació amb altres materials. En aquest sentit, aquesta torre mira d’aprofitar les millors qualitats de cadascun dels materials que entren en la seva construcció, indicats abans.

En una eventual implantació del Regenerative Highrise, cada coberta estructural suportaria els tres pisos superiors, a mode d’entresolats. Pel que fa als continguts de les plantes, i tal com s’aprecia a la imatge de més amunt, es poden utilitzar càpsules o mòduls que s’instal·laran o es desinstal·laran en cada moment, segons els usos que hagi d’acollir la torre al llarg de la seva vida. L’adaptabilitat del Regenerative Highrise vindria garantida per la presència al mateix edifici dels serveis de construcció i manteniment. Al capdamunt de l’edifici es preveu la infraestructura necessària per elevar i substituir les càpsules-mòdul i els entresolats.

Els subministraments també s’orienten a assegurar la flexibilitat del conjunt, amb xarxes centralitzades i no centralitzades; entre les primeres hi ha l’electricitat, les dades, l’aigua i el sanejament, mentre que entre les no centralitzades (ubicades localment a cadascuna de les cobertes estructurals) hi trobem la calefacció, la refrigeració i la ventilació, per a les quals es preveu d’utilitzar elements prefabricats d’integració automàtica (plug-and-play, PnP).


Draft Echave-Sustaeta 635806367-image2.jpeg

Regenerative Highrise, amb diferents tipus de fusta (CLT i glulam). Cada tres pisos es pot modificar la disposició dels interiors, amb entreplantes o amb càpsules. Tant les unes com les altres es poden treure, desplaçar o substituir des del mateix edifici (© Haptic Green / Ramboll)


L’equip responsable del Regenerative Highrise creu que tendint a l’adaptabilitat, a la flexibilitat i al reaprofitament, l’edifici podrà oferir, al llarg de tot el seu cicle de vida, una petjada carbònica molt menor que no la d’altres edificis de dimensions semblants.

Per demostrar el potencial del Regenerative Highrise, els responsables del concepte ha aplicat el model en una parcel·la de difícil aprofitament, que inclou un viaducte viari en desús reutilitzat com a part de la base del gratacels, a la zona de Grønland, al centre d’Oslo: les imatges corresponen a aquesta hipotètica ubicació, i mostren també com l’edifici pot servir per connectar les xarxes de transport de la zona (especialment una estació de metro i els carrils per a bicicletes de l’entorn, i en el futur mitjans aquàtics de navegació interior), a manera de node d’intercanvi modal. I és que la proposta, segons Haptic Green i Ramboll, posa de manifest que fins i tot parcel·les difícils poden trobar la seva funció i ser recuperades per a tota mena d’usos, contribuint positivament a la sutura dels teixits urbans.

L’equip responsable del Regenerative Highrise té la intenció de seguir desenvolupant el concepte, i es troba d’altra banda elaborant el document en què publicaran les seves troballes i conclusions. En cap moment s’ha exclòs la possibilitat que el concepte pugui esdevenir una realitat, a Oslo o en qualsevol altre indret.


Draft Echave-Sustaeta 635806367-image3.jpeg

Esbós del Regenerative Highrise: a baix a la dreta, en secció, els túnels de metro; a la base, es reutilitza el viaducte en desús, preexistent, de manera que el diòxid de carboni que incorpora romangui a lloc (© Haptic Green / Ramboll)

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Haptic Architects, eVolo

Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/06/22
Acceptat a 20/06/22
Presentat el 20/06/22

Volum Més enllà del Departament, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Construcció modular

Plurifuncionalitat

Sostenibilitat

Planificació urbanística

Reurbanització

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0