#M2021


Draft Echave-Sustaeta 598737118-image1.png


Direcció del projecte

Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP)

Altres participants

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Omnia Energia, Geco Global, Synergie, Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria (CIMNE), Factor4, AdvanticSys, Hebes, Regulatory Assistance Project, Universitat de Calabria, Danish Board of Thecnology Foundation, OFFIS - Institute for Information Technology.

Període

Setembre 2019 - agost 2022

Descripció

El projecte SENSEI, finançat pel programa de recerca i innovació de la UE H2020, dissenya i prova models innovadors de transaccions que permeten actualitzar l'eficiència energètica als edificis, de manera que ofereixen valor a través dels següents camins:

  • Esquemes d'incentius que orientin les intervencions d'eficiència energètica cap a mesures que siguin beneficioses tant per als propietaris de l'edifici com per a la xarxa elèctrica.
  • Mecanismes de capacitat que compensin l'eficiència energètica per reduir permanentment el consum d'energia, afectant així positivament els requisits màxims de capacitat i les reserves de rampes.
  • Eliminació del risc de pagar estalvis no realitzats en els programes de finançament d'eficiència energètica.

Finalitat de l'acció

Potenciar la renovació energètica d'edificis, assolint així els objectius marcats per la Unió Europea, en el parc edificat existent. Per això, es prepara l'establiment d'un model de pagament per prestacions (P4P: Pay for Performance) que faci més factible el desenvolupament dels projectes de renovació energètica fent ús dels models EPC (Energy Performance Contract: contractes de prestació energètica).


Draft Echave-Sustaeta 598737118-image2.png

Novetats que aporta l'acció

SENSEI es basa en esquemes innovadors de pagament per rendiment (P4P), segons els quals els pagaments per eficiència energètica es basen en estalvis provats i mesurats (mitjançant mètodes de mesura i verificació acordats prèviament).

Es tracta d’un projecte pioner a Europa que pren per exemple el model de pagament per rendiment dels Estats Units.

Any 2021

Durant el 2021 s'ha treballat per consolidar la definició del model SENSEI i el rol de cada un dels actors que han d'interactuar: els propietaris dels edificis, les empreses de serveis energètics, els operadors del mercat energètic, les administracions públiques com a facilitadores d'aquests tipus d'esquemes i, en especial, la figura de l’agregador d’eficiència energètica, que pot agrupar diferents projectes per tal d'avaluar-ne l’estalvi potencial i la idoneïtat per participar o no en un model P4P. Per fer-ho s’ha definit l’esquema següent:

Draft Echave-Sustaeta 598737118-image3.png

També es va realitzar la primera reunió presencial del projecte durant el mes de novembre de 2021 a Brussel·les. En aquesta reunió es va parlar de la definició del model SENSEI i de com podria dissenyar-se per fer-ne una millor difusió.

Finalment durant el 2021, s’han publicat la majoria dels reports i informes del projecte, entre els quals destaquen:

  • Evolució de les polítiques a la Unió Europea i estratègies per als models de negoci Pay-for-Performance”, en què es va analitzar com podria encaixar a la normativa europea el model P4P que actualment està implementat als Estats Units
  • Mètodes de mesura dinàmica i verificació de l'estalvi energètic” en què s’analitza com establir models de Mesura i Verificació (M&V) dinàmics que ofereixin una eina avançada de mesura de l'eficiència energètica anomenada Eensight, amb l’objectiu contribuir a l'avenç de la mesura automatitzada dels estalvis obtinguts.

Per saber-ne més

Responsables: Ana Ruisánchez i Mònica Pascual

Web del projecte SENSEI

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/09/22
Acceptat a 08/09/22
Presentat el 08/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0