#M2021

Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període:
01/01/2014 a 31/12/2022

Descripció


El projecte comprèn estudis geofísics i desenvolupament de metodologies basades en la integració de dades geofísiques que permetin donar suport als diferents grups de treball de l'ICGC així com realitzar estudis geofísics per diferents estudis del terreny. Inclou també els treballs relacionats amb la implementació de nous equips, nous mètodes de treball i actualització de programari.


Draft Echave-Sustaeta 563783795-image1.png

Campanya de camp de sísmica passiva per a la implementació de mesures de soroll sísmic en Array a la zona del Vallès dins el projecte Geourban

Observacions

Les tècniques geofísiques són un conjunt de mètodes i eines d'adquisició i tractament de dades mesurades en superfície o en fondària que permeten caracteritzar l'estructura del subsòl mitjançant les seves propietats físiques (elèctriques, tèrmiques, mecàniques, magnètiques, gravimètriques, radioactives, etc).

Finalitat de l'acció

Millorar les tècniques geofísiques per a oferir millors resultats i aplicacions en àmbits molt diversos com són la geotècnia, l'enginyeria civil i els riscos geològics; la cartografia geològica, la geotèrmia, la hidrogeologia, els estudis de mediambientals, l'enginyeria sísmica, l'edafologia i l'arqueologia.

Fonaments de la novetat

Adaptació de noves tecnologies als estudis geofísics per a una millor determinació de l'estructura del subsòl. Determinació de noves metodologies de treball, programaris de processament de dades, inversió de dades i modelització.


Draft Echave-Sustaeta 563783795-image2.jpeg

Draft Echave-Sustaeta 563783795-image3.jpeg

Draft Echave-Sustaeta 563783795-image4.jpeg


Any 2020

Noves metodologies geofísiques aplicades a l'estudi del subsòl de les diferents conques de Catalunya a través del mètode gravimètric. Aquest nou mètode ha estat incorporat dins del flux de treballs de geofísics. S'han desenvolupat programaris per a dur a terme el processat de les dades, amb les correccions corresponents inclosa la topogràfica i batimètrica, i també s'ha aplicat el programari Oasis Montaj per a la posterior modelització del subsòl. Dins del projecte GEOURBAN, s'ha dut a terme una nova campanya de sísmica passiva amb la realització d'un array de gran obertura, per establir models profunds del paràmetre Vs.

Any 2021

Actualment, s'està treballant a ampliar aquestes metodologies incorporant la tècnica gravimètrica i també la interferometria sísmica, sempre amb l'objectiu final d'integrar el màxim de dades geofísiques en la interpretació final per tal de reduir incerteses. En el marc del projecte AMEPART, s'havia planificat una campanya de camp d'una setmana de durada, però aquesta va ser cancel·lada a causa de la pandèmia Covid-19.

Per saber-ne més

Responsable: Sara Figueras Vila

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/07/22
Acceptat a 30/07/22
Presentat el 30/07/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0