#M2021

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Juliol 2021-desembre 2022

Descripció

Aquest estudi desenvolupat per l’INCASÒL obre l’oportunitat a una nova línia d’activitat per a la nostra entitat en els àmbits d’activitat econòmica. Es tracta d’aplicar en els sectors industrials una pràctica molt habitual que ja s’utilitza de fa temps en els sectors residencials o a les zones urbanes, que és el fet de no deixar escapar cap m2 de sostre que resti pendent de consolidar. Aquest estudi s’ha emmirallat en l’exemple de ‘La Casa por el Tejado’, un estudi d’arquitectura especialitzat en la construcció d’habitatges en edificis del centre de ciutats que en el seu dia no es varen construir amb l’alçada permesa. Es proposa dur a terme aquest tipus d’intervenció en sectors d’activitat econòmica que, degut al pas del temps, han caigut en la obsolescència i on, alhora, s’hi considera oportuna la intervenció atès el potencial de reactivació econòmica de l’espai. Aplicant la idea de ‘La Casa por el Tejado’ als sectors d’activitat econòmica es vol oferir la possibilitat de tornar-los a fer competitius, mitjançant la comercialització d’un actiu que disposen (com és el sostre no materialitzat) i la reinversió del benefici obtingut en el mateix àmbit.

L’experiència de l’INCASÒL ha demostrat que es pot fer aquest tipus d’urbanisme des dels instruments de gestió, sense haver de replantejar el planejament. D’aquesta manera es disposa d’un instrument àgil per poder actuar davant d’aquests supòsits amb major celeritat. Aquest estudi culmina la seva primera etapa d’investigació mitjançant una guia metodològica, identificant les fases a realitzar per a la seva posada en marxa.

Finalitat de l'acció

L’objectiu és que es puguin reactivar aquells polígons industrials existents, que hagin esdevingut obsolets per la manca d’inversió, i oferir-los la possibilitat de tornar a ser competitius, mitjançant reinversió del benefici del sostre que encara no s’ha materialitzat.

Novetats que aporta l'acció

  • Amb aquest projecte es crea un producte nou a partir del sostre no materialitzat. Aquest producte es genera d’una manera més àgil ja que es podria fer amb un instrument de gestió, evitant la tramitació llarga d’obtenir sostre mitjançant una modificació de planejament.
  • L’INCASÒL té la possibilitat d’adquirir un nou rol en aquests espais (emparats en la seva Llei de creació), promovent la rehabilitació de Sectors d’Activitat Econòmica (SAE) ja urbanitzats per a la seva modernització.

Fonaments de la novetat

Una de les complexitats que tenen els SAE obsolets, és la disponibilitat de finançament per a la seva modernització, una modernització que vagi acompanyada de la creació de competitivitat i generació de llocs de treball. Aquest projecte aporta una solució per al finançament i la generació de beneficis, que s’emmiralla en la manera d’actuar en els sectors residencials, en els quals no es deixa escapar cap m2 de sostre sense edificar.

2021

S’ha desenvolupat una anàlisi sobre la manera més òptima d’intervenir en aquests espais, la qual ha donat com a resultat una guia metodològica teòrica.

Per tal de contrastar la seva viabilitat, caldrà contrastar aquesta guia mitjançant l’execució d’una prova pilot en el territori.

Per saber-ne més

Responsables: Carme Vanaclocha Roca, Albert Balart Garcia


Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Remodelació del sòl industrial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0