#M2021

Direcció del projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2017 a 31/12/2022

Descripció

Es tracta d'un conjunt d'activitats per a avançar en el coneixement dels riscos geològics, avançar en la millora i optimització de l'auscultació de moviments del terreny i establir un marc de referència de guies i protocols.

El projecte consta de 5 línies de treball:

- Smucphy: investigació perills geològic-geotècnics lligats al canvi climàtic i de proposar estratègies d'adaptació. El projecte està centrat en l'erosió de sòls (SE) deguda a esllavissades superficials

- RockRisk: Quantificació del risc per despreniments i proporcionar eines per a la millora de la seva prevenció i per a la protecció davant la seva ocurrència i la mitigació dels seus efectes.

- Taula Tècnica de coordinació Barranc de Port Ainé: Coordinació dels diferents grups de recerca que treballen al barranc de Port Ainé per tal d'avançar en el coneixement de les dinàmiques de corrents d'arrossegaments d'alta densitat.

- Rock Models: Quantificació de risc de despreniments tenint en compte models de fragmentació - Desenvolupament de guies EIRG i de zonificació de riscos

- ELSUS v3 map. Mapa Europeu de susceptibilitat de Lliscament: Harmonització de la probabilitat de moviments del terreny a nivell europeu - Xarxa Pyremove. Xarxa temàtica d'investigació de la millora del coneixement en grans despreniments als Pirineus a escala supra-regional.

Draft Echave-Sustaeta 427576024-image1.jpeg

Imatge d’una esllavissada amb afectació a la carretera a Port Ainé.

Finalitat de l'acció

Millora en la qualitat dels serveis realitzats per l'ICGC en l'àmbit dels riscos geològics i l'enginyeria geològica, centrant-se en diversos aspectes:

  • Establir procediments de zonificació de riscos mitjançant la modelització numèrica
  • Millora de coneixement dels processos que generen perillositat (Despreniments, Debris Flow, avingudes)

  • Millora de sistemes d'auscultació de riscos i obres geotècniques incloent sensors remots i tècniques de satèl·lit.
  • Generació de nous serveis i aplicatius per a l'usuari.
  • Desenvolupament de guies tècniques de riscos.

Novetats que aporta l'acció

Integració de noves metodologies i desenvolupament en la gestió del risc geològic.

Fonaments de la novetat

Integració de noves metodologies i desenvolupament en la gestió del risc geològic entre les que s'inclouen:

- Modelització 3D

- Ús d'aparells DRONE.

- Monitorització de zones de risc mitjançant sensors remots (Lidar, Ground Based Radar i Fotogrametria).

- Innovació en sistemes de comunicació del risc.

- Desenvolupament de eines de predicció regional d'esllavissades (LEWS) mitjançant l'aplicació de llindars de pluja.

Activitats dutes a terme al llarg del 2018

La metodologia d’inspecció i avaluació s’ha desenvolupat i aplicat per a les altres dues tipologies d’actius geotècnics de la xarxa: terraplens i túnels. Ara disposem d’un únic Índex d’estat per a tots els actius geotècnics, amb el que permet conèixer l’estat de la infraestructura, programar les operacions de conservació necessàries i proveir econòmicament els contractes d’explotació de la DGIM.

Draft Echave-Sustaeta 427576024-image2.jpeg

Concretament, pel que fa a la inspecció de túnels en servei, s’han fet diferents proves pilot de modelització en 3D, amb diferents tècniques del mercat, com LIDAR terrestre, fotogrametria i Mobile Mapping, sempre buscant la mínima afectació al trànsit i la màxima resolució en la presa de dades.

Draft Echave-Sustaeta 427576024-image3.jpeg

Activitats dutes a terme al llarg del 2020

Durant el 2020 s'han assolit les següents fites i desenvolupaments:

  • Nova Guia d'identificació de Riscos
  • Nova guia de zonificació de fluxes
  • Programa de Vols drone de l'ICGC
  • Relacions pluja - esllavissades
  • Noves metodologies per establir relacions freqüència - magnitud per caiguda de roques"

Activitats dutes a terme al llarg del 2021

En l'actualitat, i dins del marc del projecte GeoRisk (projecte RETOS liderat per el Departament de Terreny de l'Escola de Camins), s'ha avançat en la monitorització de la Cinglera de Castellfollit mitjançant TLS i fotogrametria.

Draft Echave-Sustaeta 427576024-image4.jpg

Vista del model 3D de la Cinglera de Castellfollit de la Roca on s'observen els despreniments detectats els últims 10 anys mitjançant el làser escàner terrestre (TLS)


En el marc de l'elaboració de Guies de Riscos s'ha seguit desenvolupant la guia EIRG i es disposa ja dels esborranys de Guia per la zonificació de fluxos torrencials i caiguda de roques.

Per saber-ne més

Responsable: Pere Buxó

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/08/22
Acceptat a 31/08/22
Presentat el 31/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0