#M2021


Direcció de projecte

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Període

Gener-octubre 2021

Descripció

La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral té la competència, entre d’altres, d’autoritzar la distribució dels serveis de temporada a les platges i al mar territorial en el domini públic marítimo-terrestre i la seva servitud de protecció (guinguetes, gandules, papereres, activitats aquàtiques, dutxes...) als ajuntaments del litoral català. Es tracta de 76 municipis i de l’ordre de 6.000 activitats anuals.

Històricament, cada municipi elaborava uns plans d’usos de temporada que definien les ocupacions previstes aquells mesos i presentava la part gràfica amb diferents programaris. A més, a la part gràfica s’utilitzaven icones estandarditzades però amb una estructura de capes diversa que impossibilitava recopilar-les en un únic visor. Cada ajuntament també presentava una fitxa de totes les activitats recollides en una base de dades. Aquestes bases de dades contenien les coordenades de georeferència de cada activitat. Era el Servei del Litoral que, a partir d’elles, representava les activitats dels diferents ajuntaments en un visor de costes conjunt obert a la ciutadania.

El 2021 s’ha impulsat la unificació i estandardització de la part gràfica d’aquests plans. D’una banda, s’ha definit el QGIS com a programari estàndard. I, de l’altra, s’ha definit una estructura de capes comuna que, a més, està vinculada amb tota la base de dades de les activitats que sol·licita el municipi. D’aquesta manera, el pla d’usos és un document que aglutina tota la informació disponible del municipi. I, a més, la compilació dels diferents plans es pot fer automàticament tant a nivell de la base de dades com a nivell del visor. Això permet comparar plans de diferents municipis entre ells perquè tenen una estructura i codificació única.


Draft Echave-Sustaeta 387939804-image1.png

Observacions

Aquest any ha començat el procés d’implantació i aproximadament els 50% dels municipis sol·licitants han presentat la representació gràfica dels serveis de temporada en QGIS. Es preveu que l’any 2022 ja estigui implantat a tots els municipis del litoral català.

S’ha apostat per QGIS perquè és un programari gratuït.

Des del Servei del Litoral hi ha hagut un acompanyament del procés de canvi. En primer lloc, es van elaborar manuals explicatius tant del funcionament de QGIS com del procés específic de representació dels serveis de temporada d’acord amb els criteris fixats. També es va fer una sessió informativa/formativa oberta a tots els tècnics municipals. Per últim, s’ha posat en marxa un servei de resolució de dubtes.

Finalitat de l'acció

 • Simplificar la gestió administrativa dels serveis de temporada.
 • Millorar i estandarditzar la documentació prevista en el procediment d’autorització dels serveis de temporada.
 • Augmentar la utilitat i la transparència de la informació de la qual disposa l’administració competent en ordenació del litoral.

Novetats que aporta l'acció

 • Definir el QGIS com a programari estàndard del procés d’autorització dels serveis de temporada al litoral.
 • Definir una estructura de capes comuna que permet compilar de manera directa la part gràfica dels diferents plans de temporada.
 • Definir la naturalesa gràfica de cada element grafiat (per exemple, una dutxa és un punt, un abalisament és una línia i un camp de boies és un polígon).
 • Cada element grafiat té associades unes dades alfanumèriques i, en en el cas de les boies, permet generar una taula amb la identificació de cada element, el tipus de mort emprat i el tipus de fons marí.
 • Es minimitzen els erros de geolocalització perquè, en lloc d’introduir manualment les georeferències en una base de dades, es dibuixen les activitats directament sobre el mapa georeferenciat.
Draft Echave-Sustaeta 387939804-image2.png

Fonaments de la novetat

 • Fins el 2021 no hi havia una estructura gràfica comuna entre plans d’usos de temporada, excepte la iconografia de les activitats.
 • Aquesta nova estructura permet, entre d’altres coses, aplicar consultes estandarditzades que validen sistemàticament que les ocupacions se cenyeixen a les previsions legals (superfícies ocupada, distància entre activitats...) en lloc d’haver-ho de fer manualment. I que aquesta comprovació també es pugui fer automàticament entre municipis confrontants perquè estan a la mateixa base de dades gràfica, en lloc d’haver de comparar els plànols en paper.
 • Permet comprovar la correspondència entre la base de dades descriptiva de totes i cada una de les activitats del municipi amb la part gràfica generada en QGIS.
 • Quan estigui implantat el QGIS a tots els municipis, al SIG de Costes no només es podrà visualitzar la presència d’activitats sinó totes les seves característiques, que hauran estat grafiades pels ajuntaments (perímetre, àrea, distribució...).

Per saber-ne més

Responsable Marc Catasús

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Territoris sensibles

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0