#M2021


Draft Echave-Sustaeta 386913441-image1.png


Direcció de projecte

Fundació Mèmora

Altres participants

INCASÒL

Període

Gener 2021-desembre 2022

Descripció

La Fundació Mémora, de la qual és patrona la filòsofa Victòria Camps, ha impulsat en ocasió de la pandèmia del COVID-19 i de les seves tràgiques conseqüències, un ampli fòrum de debat i reflexió amb el nom genèric de ‘Ciudades que cuidan’, que ha reunit més de 100 experts organitzats en 22 àrees temàtiques, per construir un llibre blanc sobre la Ciutat de Cures, la ciutat que té cura de la seva gent, que combat la soledat, la desigualtat, l’exclusió, etc. L’INCASÒL ha estat convidat a participar en aquesta reflexió i en la formulació de les seves propostes en l’àmbit de l’Urbanisme i l’Hàbitat. Ha participat tant a nivell de treball de grup amb altres agents, com a nivell de fòrum obert a tot l’estat espanyol en forma de taules rodones. Com a resultat, s’ha elaborat una publicació presentada el desembre del 2021.


Draft Echave-Sustaeta 386913441-image2.jpeg

Finalitat de l'acció

L’objectiu de la participació de l’INCASÒL en aquesta iniciativa externa, a la qual ha estat convidat, és aportar des del seu coneixement i expertesa opinions i conclusions sobre com han de ser el nou urbanisme i els nous hàbitats perquè les ciutats siguin cuidadores dels seus ciutadans.

L’impacte social de la iniciativa de la Fundació Mémora, que té continuïtat el 2022 amb l’impuls de la creació d’un segell acreditatiu de Ciutat que Cuida (que té cura), és de gran calat perquè obliga a les administracions, i molt especialment l’administració local, a impulsar programes més orientats a les persones que als altres valors tradicionals.

Per a INCASÒL també suposa l’oportunitat de col·laborar amb professionals de moltes altres branques que també impacten en la vida de les ciutats, enriquint d’aquesta manera els coneixements dels quals disposa per encarar la tasca d’intervenció en el sòl i de promoció d’hàbitats.

Novetats que aporta l'acció

Bàsicament contemplar l’urbanisme i l’hàbitat des d’una nova perspectiva, molt més centrada en les cures de les persones. ‘Tenir cura de’ esdevé un principi nou en la caixa d’eines dels professionals de l’INCASÒL. D’altra banda, també és nova l’experiència de col·laborar amb una Fundació externa per la formulació de principis que poden tenir un ressò ampli, un ressò que l’INCASÒL per si mateix no arribaria a tenir.

Fonaments de la novetat

En el marc de la nova Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2030, que posa les persones en el centre de tot tipus d’intervenció a les ciutats, aquesta perspectiva de ‘tenir cura’ aporta una visió nova dels principis d’actuació, que parteix de perspectives inusuals fins a la data. La coherència entre la nova Agenda Urbana i els continguts concretats en el Llibre Blanc és total, i la iniciativa posterior de creació d’un segell pot condicionar el treball futur.

2021

Participació en el grup de Treball creat per la Fundació Mèmora. (5 persones)

Formulació de propostes escrits per incloure en la ponència final

Participació en el Fòrum de “Ciudades que cuidan” en sessions virtuals

Per saber-ne més

Responsable: Pere Serra Amengual

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació especial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0