#M2021

Draft Echave-Sustaeta 328793389-image1.png

Coordinació de l’activitat

UPF

Altres participants

INCASÒL, Universitat Vrije de Bussel·les, Universitat de Paris Sena, Universitat Warwick Lubljana, Universitat de Gotemburg.

Període

Gener de 2020 a desembre 2021

Descripció

EUTOPIA és un projecte triat per Erasmus+ en el marc del programa "Universitats europees", en el que participen la UPF amb les universitats Vrije de Brussel·les, París Sena, Warwick, Ljubljana i Gotemburg. Cadascuna d'aquestes universitats planteja uns temes de treball amb la col·laboració de diversos stakeholders. L'objectiu del programa és la creació d'una comunitat integrada i connectada que mitjançant una investigació col·laborativa intenta abordar els reptes locals i globals que contribueixen, en última instància, a crear un nou model d'educació superior a Europa. Big data, intel·ligència artificial, ètica, desigualtat, materials sostenibles, aigua i medi ambient, salut, són temes en els quals se centren els seus programes. La UPF planteja els temes a l'entorn de la intervenció a la ciutat des de diferents disciplines, tot plegat en el marc del projecte "Planetary wellbeing" que és un enunciat transversal que afecta la totalitat de les formacions i activitats de la Universitat. En aquest context l'INCASÒL ha signat amb la UPF un acord marc de col·laboració amb la voluntat de fer dialogar els projectes d’agenda urbana i salut planetària entre organitzacions professionals i acadèmiques, respectivament. El projecte EUTOPIA és un marc idoni per a desenvolupar aquest diàleg i donar-li un ressò internacional.

Finalitat de l'acció

Aprofundir en els temes d'intervenció a la ciutat contrastant les visions del món científic i acadèmic (professors i estudiants) amb les del món professional i executiu representat pels professionals de l'INCASÒL. Tot plegat per obtenir conclusions i propostes que ajudin a generar una caixa d’eines eficients per aplicar en els processos de regeneració urbana a tot nivell. El aquest sentit s’organitzen debats amb el títol de WeDiscoveryDays, trobades de socis de les diferents universitats i concursos d’estudiants, com a activitats clau per assolir els objectius plantejats

Novetats que aporta l'acció

Per primera vegada per a l'INCASÒL es produeix un espai concret de reflexió compartit.

Fonaments de la novetat

Intervenir en la ciutat construïda és un dels nous reptes més grans que té plantejada l'administració i, per tant, l'INCASÒL com a instrument del Govern. Es tracta d'una línia d'activitat relativament nova en els temes en els quals està plantejada per l'Agenda Urbana de sostenibilitat i inclusivitat. Les aportacions fresques i creatives que es poden generar en l'àmbit de la universitat, així com les visions polièdriques dels partners professionals privats i públics de fins a sis països de la UE, són d'una riquesa que permetrà a l'INCASÒL construir i millorar la seva caixa d'eines per donar resposta a aquest repte.

Per saber-ne més

Responsable: Pere Picorelli

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/09/22
Acceptat a 05/09/22
Presentat el 05/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0