#M2021

Destaquem:
RECIPE


Draft Echave-Sustaeta 288302433-image1.png


Coordinació de l’activitat: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)


Altres participants

  • BUNDESFORSCHUNGS UND AUSBILDUNGSZENTRUM FUR WALD NATURGEFAHREN UND LANDSCHAFT - AT - https://bfw.ac.at/


Període: 01/01/2020 - 30/11/2021

Descripció

Sota els escenaris de canvi climàtic, la gestió del risc de desastres es va tornant més complexa així com augmenten els potencials impactes en infraestructures i persones, alhora que els processos de decisió han de lidiar amb nivells més alts d'incertesa. Conseqüentment, les agencies de gestió del risc han de fer front a esdeveniments més severs o desconeguts. La correcta inclusió dels requeriments de la resposta de l'emergència en l'avaluació i planificació del risc contribueix a reforçar les Estratègies de Reducció del Risc de Desastres.

Finalitat

L'objectiu és revisar i proporcionar noves eines pràctiques i recomanacions a Protecció Civil que facilitin la millora de l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències. Es revisaran els patrons i els escenaris d'alta perillositat, s'analitzarà la seva relació amb el canvi climàtic i s'elaboraran nous procediments a seguir en cas d'allaus. També es posaran a prova, a través d'estudis de casos, els enfocaments integrats que connecten les necessitats operatives de resposta i de protecció civil amb les etapes de prevenció dins les estratègies de gestió del risc. D'altra banda, es consideraran els principals riscos que interaccionen entre ells i que afecten les zones de muntanya d'Europa: incendis forestals i el seu impacte en la població de zones urbanes silvestres, inundacions, lliscaments de terra i allaus de neu; també es tindran en compte els diferents contextos regionals del sud d'Europa i Europa central.

Draft Echave-Sustaeta 288302433-image2.jpeg

Una de les tasques del projecte RECIPE ha consistit en l’estudi de detall de situacions de grans allaus com la de la present imatge

Fonament de la novetat

En cada lloc pilot, es definiran denominadors comuns metodològics per permetre un enfoc comparable, però flexible, i realitzar un procés d'intercanvi de coneixements de les lliçons apreses. En els casos pràctics, es desenvoluparan eines pràctiques específiques adaptades al lloc, com ara protocols, aplicacions de gestió de dades o directrius operatives per millorar les capacitats regionals de protecció civil i la gestió d'emergències. Aprofitant els diversos representants de riscos i contextos regionals, al final del projecte es lliuraran prototips i recomanacions transferibles a nivell europeu.

Novetats

Mitjançant la combinació de l'expertesa multi-risc, des de la ciència i la pràctica, en incendis forestals, inundacions, tempestes, allaus, caigudes de rocs i esllavissades, s'identificaran els principals impactes del canvi climàtic que afectin la gestió del risc. També es consideraran els potencials escenaris multi-risc, fins ara desconeguts o sense precedents. La interacció entre les accions prevenció-preparació-resposta en escenaris projectats de canvi climàtic, seran analitzats amb una activa participació de professionals i altres actors. En conseqüència, seran identificats els requeriments de protecció civil necessaris per fer front a aquests nous reptes de gestió causats pels impactes del canvi climàtic.

Any 2021

Actualment s'ha finalitzat l'eina d'informació per situacions amb un alt grau de perill d'allaus (4 i 5) i de tots els episodis de grans allaus enregistrats i cartografiats fins a l'actualitat. Realització de dos workshops per difondre els resultats del projecte adreçats als usuaris potencials

Per saber-ne més

Responsable: Sara Figueras

Web del projecte: https://recipe.ctfc.cat/

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/08/22
Acceptat a 31/08/22
Presentat el 31/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Comunicació amb l'usuari

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0