#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Juliol 2021-setembre 2023

Descripció

Aprofitament d’edificis en desús per a la seva transformació en habitatges de lloguer assequible amb espais de treball vinculats a l’habitatge. Concepte habitacional destinat a un segment poblacional concret: joves en edat d’emancipació amb necessitat d’un habitatge i un espai de treball per a desenvolupar-se professionalment. Es viu en un entorn de comunitat on es comparteixen serveis comuns a part de l’habitatge i l’espai de treball (bugaderies, horts urbans, espais d’esbarjo comunitaris, escola bressol, gimnàs, etc..) en un entorn natural pròxim a centres urbans. Els CREHAB_ aposten per sistemes constructius innovadors que minimitzin terminis de construcció, els costos i la generació de residus així com la petjada de CO2 i un model energètic basat en energies renovables i en l’eficiència energètica.


Draft Echave-Sustaeta 205040896-image1.jpeg

Finalitat de l'acció

Diversificar la resposta al problema habitacional més enllà de l’habitatge d’emergència, el programa de remodelacions urbanes i el programa d’habitatge de lloguer creant una nova línia de producció a INCASÒL amb un producte diferencial i atractiu que respon a una demanda concreta. Alhora, al disposar d’edificis preexistents en desús i la utilització de sistemes constructius innovadors (prefabricació, estructures amb fusta, etc.) s’aconsegueix escurçar els terminis de producció amb el consegüent salt qualitatiu en la producció d’habitatge social. D’altra banda, la singularitat de les promocions dona visibilitat a la producció d’habitatge assequible de l’INCASÒL i, per extensió, a les polítiques d’habitatge del govern.

Novetats que aporta l'acció

En aprofitar i reciclar edificis en desús, ajudem a la repoblació i la connexió del territori. Rehabilitem patrimoni i el posem en valor destinant-lo per a usos d’habitatge social. Tot en línia amb l’Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050. S’augmenta la capacitat de producció d’habitatge social i es redueixen terminis. Es crea un producte diferencial que respon a una demanda concreta.

Fonaments de la novetat

El fonament del projecte és el reciclatge urbà; l’aprofitament d’edificis en desús per a destinar-los a ús d’habitatge assequible, minimitzant residus, emissions de CO2, despeses, etc... en línia amb l’Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050.

2021

S’ha fet la reunió de sortida per desenvolupar el projecte de La Fàbrica de Cartró des de la Direcció d’Operacions.

Per saber-ne més

Responsable: Raül Díez Soro

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Plurifuncionalitat

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0