#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Gener 2021-desembre 2023

Descripció

Mitjançant l’anàlisi del cicle de vida d’un edifici es veu que es produeixen unes emissions de carboni determinades en cadascuna de les fases: des de la fabricació dels materials, passant per la construcció, l’explotació i fins a l’enderrocament al final de la seva vida útil. La major part de les emissions es produeixen durant la vida útil de l’edifici, però també són importants les que es produeixen en la fabricació de la matèria primera, que representen poc menys d’una tercera part del total.

D’altra banda, les eines que dona la normativa actual permeten incidir, en fase de projecte, tan sols en la part que controla les emissions en la producció de l’energia primària durant la vida útil de l’edifici, mitjançant la certificació energètica de l’edifici, la qual cosa representa aproximadament una tercera part del total. És per això que el tipus de material a emprar esdevé un camp important d’actuació envers a la reducció d’emissions de carboni totals en el cicle de vida d’un edifici.


Finalitat de l'acció

La finalitat de l’acció és afavorir la reducció d’emissions de carboni totals en el cicle de vida de l’edifici mitjançant la utilització d’un percentatge elevat de materials d’origen natural. Els materials d’origen natural requereixen menys energia en la seva producció i les emissions de carboni associades són també menors.


Draft Echave-Sustaeta 195490827-image1.jpeg

Novetats que aporta l'acció

La utilització de materials de origen natural en la construcció, vers els sistemes més tradicionals, amb un objectiu ambiental molt clar. Amb aquesta iniciativa també s’explora l’aplicació de sistemes constructius alternatius, aplicats a la construcció d’edificis destinats al lloguer social

Fonaments de la novetat

L’edificació està molt estancada en la utilització de sistemes tradicionals, dels quals costa molt defugir per diverses qüestions, com ara el cost o la disponibilitat de mà d’obra poc especialitzada. Per aquest motiu la industrialització del sector està sent un camí molt lent, al contrari del que ha succeït en altres sectors. És necessari per ser més respectuosos amb el medi ambient i per la lluita contra el canvi climàtic, trencar aquesta barrera i anar cap a una construcció més sostenible

2021

Durant l’any 2021 s’ha redactar el projecte bàsic i s’ha iniciat el projecte executiu de la promoció de 18 habitatges al C. Poeta Joan Maragall de Montmeló.

Per saber-ne més (persona de referència de l’actuació)

Responsable: Carles Mas

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0