#M2021

Direcció de projecte

INCASÒL

Període

Juliol 2021-desembre 2022

Descripció

Implementació d’una aplicació per a la gestió mitjançant dispositiu mòbil de les fiances dels contractes d’arrendament que estiguin dipositades a l’Institut Català del Sòl.

Aquesta aplicació permetrà:

1. Consulta immediata de les dades dels contractes registrats al Registre de Fiances de l’Institut Català del Sòl i dels expedients oberts.
2. Sol·licitud de certificats de les dades registrades al Registre de Fiances de l’Institut Català del Sòl.
3. Contacte telemàtic amb el personal de l’Institut Català del Sòl per tal de resoldre dubtes jurídics i/o interpretatius dels contractes d’arrendament

Finalitat de l'acció

La finalitat que persegueix aquest acció es pot sintetitzar en els següents punts:

1. Creació d’una cartera digital pels usuaris de l’app, que podran consultar les dades de la documentació que tinguin registrada al Registre de Fiances de l’Institut Català del Sòl.
2. Estalvi de feina per part del personal de l’Institut Català del Sòl gràcies a l’automatització de processos derivada de la implementació de l’aplicació.
3. Augment de la visibilitat de l’Institut Català del Sòl entre la ciutadania pel retorn de més serveis i per la imatge més amigable de la relació ciutadà-administració.
4. Disminució del frau en matèria de dipòsit de fiances, per l’augment de la implicació de la part arrendatària en el procés i com a conseqüència del punt anterior.
Draft Echave-Sustaeta 174144805-image1.png

Novetats que aporta l'acció

Aquesta acció introdueix les següents novetats dins els context de la gestió de les fiances:

1. Millora en la connexió digital entre la ciutadania i l’Institut Català del Sòl, en especial pel que fa a l’execució dels tràmits vistos en la descripció de l’acció.
2. Millora en la comunicació entre la ciutadania i l’Institut Català del Sòl a l’hora de resoldre dubtes jurídics i incidències en els tràmits que es duguin a terme.
3. Simplificació de la burocràcia requerida a la ciutadania a través d’una millora en l’entorn digital de l’Institut Català del Sòl.

Fonaments de la novetat

Aquesta acció es fonamenta en l’aprofitament dels avantatges de la digitalització per als ciutadans i les administracions públiques per transformar, millorar i optimitzar la seva relació, tot dins el context de la gestió de les fiances dels contractes d’arrendament de finques urbanes.

2021

• Estudi de les necessitats de l’àmbit de Fiances.

• Investigació sobre models existents per tal de consolidar la proposta de valor per als clients.

• Anàlisi comparatiu d’altres experiències existents.

Per saber-ne més

Responsable: David Subirats Bonachela

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Aplicacions de les xarxes socials

Comunicació amb l'usuari

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0