#M2021

Draft Echave-Sustaeta 151755567-image1.jpeg


Direcció de projecte

Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana

Període

Gener 2019-desembre 2021

Descripció

Elaboració d'un document que assenti les bases per a un desenvolupament urbà sostenible. S’adopten per a l'elaboració de les propostes de la nova agenda urbana de Catalunya, que finalment rep el nom d’Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050, els tres compromisos de transformació en pro d’un desenvolupament urbà sostenible descrits a la Declaració de Quito:

1. Inclusió social i eradicació de la pobresa
2. Prosperitat urbana sostenible i inclusiva, i oportunitats per tothom
3. Desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible

La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per assolir-la, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida. L’Agenda 2030 constitueix un marc de referència preceptiu, que no es pot obviar en l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, podem destacar l’ODS #11, que té per objectiu aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusiu, segurs, resilients i sostenibles.


Draft Echave-Sustaeta 151755567-image2.png

Finalitat de l'acció

Obtenir un document resultat d'un ampli consens, estratègic i vinculant pels governs locals i administracions pel que fa al desenvolupament territorial sostenible.

Novetats que aporta l'acció

Es considera activitat d'innovació per les raons següents:

S'hi han estudiat nous models de governança, nous models productius a les ciutats, la gestió intel·ligent de l’aigua, nous models de generació d’energia sostenible, etc.

Ha encetat un procés participatiu per definir els reptes i oportunitats que es deriven de l’increment de població urbana, amb un enfocament multinivell, pluridisciplinari, de visió integrada i holística.

Afegeix objectius que no provenen, de forma explícita, de l’Agenda 2030.

Fa una aportació singular, respon a la necessitat de localitzar els àmbits d’actuació a les especificitats del nostre país i de les nostres ciutats i territoris.

Fonaments de la novetat

Tot plegat es considera activitat d'innovació necessària per arribar a una innovació efectiva sobre el territori.

Any 2020

El 17 de febrer de 2020 es va celebrar la segona Assemblea Urbana de Catalunya al Palau de Pedralbes de Barcelona, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat. En l’acte es va fer balanç del procés participatiu, es va aprovar el procés d’elaboració, i es va ratificar a Joan Clos com a coordinador executiu de l’AUC.

Any 2021

El 22 de juny de 2022, l’Assemblea Urbana de Catalunya va aprovar l’Agenda de pobles i ciutats Catalunya 2050 com a full de ruta compartit. L’Assemblea Urbana de Catalunya és un òrgan col·legiat integrat per representants de la Generalitat, el món local i el teixit social i econòmic que es va constituir l’any 2018 per a redactar la que inicialment es va definir com Agenda Urbana de Catalunya. Finalment es va denominar Agenda de pobles i ciutats Catalunya 2050 perquè es va enfocar a tenir en compte les singularitats de cada municipi del país.

Draft Echave-Sustaeta 151755567-image3.jpeg

El procés de redacció va comptar amb un procés de participació ciutadana amb unes 700 persones i una dotzena de grups de treball. També hi van participar uns 200 menors d’entre 8 i 17 anys a través del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya.

Per saber-ne més

Responsable: Argeme Pérez

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 9
Recomanacions 0