#M2021

Draft Echave-Sustaeta 117259312-image1.png


Coordinació del projecte

Geonardo Environmental Technologies (Hongria)

Altres participants

Dr.Jakob Energy Research (Alemanya), Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, iiSBE (Itàlia), Istituto Professionale Edile di Bologna (Itàlia), ArchitettiBologna (Itàlia), Agence Qualité Construction (França).Període

Maig 2020 a octubre 2022

Descripció

TRAIN4SUSTAIN és un projecte finançat pel programa europeu H2020 que treballa en qüestions relacionades amb la formació en el camp de la sostenibilitat i l’eficiència energètica en l’arquitectura, i investiga els tipus i el nombre de qualificacions que hi ha disponibles en l’àmbit de la sostenibilitat energètica del sector de la construcció a diferents països europeus.

L’objectiu del projecte és utilitzar les conclusions de les diferents anàlisis que es realitzin en el curs del projecte com a fonament per al disseny d’una norma comuna de reconeixement mutu de competències en matèria d’energia sostenible.

Un dels vessants que desenvoluparà el projecte serà l’anàlisi dels processos de contractació pública verda sostenible (CPV) de la UE i l’estudi de les condicions per al llançament posterior d’un projecte pilot de CPV a Catalunya .

Finalitat de l'acció

TRAIN4SUSTAIN proporcionarà noves eines i serveis web per facilitar una explotació pràctica de l'estàndard de qualitat de competències desenvolupades, el registre d'habilitats i el passaport d'habilitats. TRAIN4SUSTAIN harmonitzarà i integrarà els resultats d'iniciatives, esquemes de competències i estàndards per promoure una comprensió comuna dels estàndards de competència en matèria d'energia sostenible a la UE.

Novetats que aporta l'acció

La usabilitat pràctica i l'explotació dels estàndards comuns de qualificació es milloraran mitjançant un registre europeu de competències (ESR). L'ESR serà una plataforma basada en web que proporcionarà funcions per comparar diversos esquemes de qualificació i resultats d'aprenentatge i permetrà incloure experts qualificats en un centre de trobada de coincidències.

Any 2021

Les actuacions més destacades del 2021 s’han focalitzat en dos aspectes clau del projecte: d’una banda, la definició dels esquemes de qualificació , de l’altra, en l’anàlisi dels diferents procediments per a la implementació dels processos de contractació pública verda.


Draft Echave-Sustaeta 117259312-image2.png


En relació amb la definició dels esquemes de qualificació, s’han recollit per part de tots els socis aquells esquemes de qualificació professional i de treballadors i cursos de formació que cobreixen àrees d’expertesa i coneixement en el sector de la construcció i la sostenibilitat, com ara materials reciclats, energies renovables i accessibilitat. S’ha definit un primer mapa dels esquemes de qualificació a partir del qual s’han homogeneïtzar per tal de poder establir l’estàndard europeu i el Skills Passport europeu a traves de la plataforma en línia de l’ESR (European Skills Register).

D’altra banda, en relació amb els processos de contractació pública verda s’han analitzat objectivament l'estat de l'art dels requisits de competències professionals als diferents països europeus implicats en l’estudi (Itàlia, Espanya, Alemanya i França) i s’ha proporcionat una línia de base per al desenvolupament de recomanacions i directrius polítiques per a la seva millora i implementació. A més a més, s’han analitzat els diferents enfocaments, mètodes i iniciatives per a la millora dels processos de contractació pública centrats en la sostenibilitat i l'eficiència energètica en el sector de l'edificació, concretament en construccions, reformes i manteniment, i les habilitats relacionades. L'anàlisi es fa a nivell europeu i internacional per extreure conclusions que es puguin traslladar al mercat nacional i regional de la construcció de la UE.

Finalment, a partir del quart trimestre de 2021, s’ha iniciat la tasca relativa a la implementació d’un Pilot a Catalunya que ha de durar fins la finalització del projecte europeu. El Pilot consisteix en l’aplicació de l’estàndard en un procés de contractació pública en un edifici de 37 habitatges. En el procés de contractació es farà una simulació en què els participants hauran de certificar un conjunt de coneixement i àrees d’expertesa necessàries per el bon desenvolupament del projecte a través de l’Skills Passport, i alhora el podran obtenir mitjançant la plataforma de l’ESR.

Per saber-ne més

Responsable: Ana Ruisánchez i Mònica Pascual

Web del projecte TRAIN4SUSTAIN

Back to Top

Informació del document

Publicat a 07/09/22
Acceptat a 07/09/22
Presentat el 07/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0