CREAF. La biodiversitat més enllà del 2020

El 24 de novembre de 2020 es va celebrar en línia la XVII jornada CREAF-SCB-ICHN, titulada La biodiversitat més enllà del 2020. L’èxit de convocatòria va obligar a ampliar el canal de difusió inicialment previst de 100 persones. La jornada, de pràcticament 8 hores de duració, es pot visualitzar íntegrament en aquest vídeo del canal Youtube del CREAF. l

El tema vertebrador

A més de la crisi climàtica, estem immersos en una crisi de biodiversitat sense precedents a escala humana. L’extinció massiva d’espècies i hàbitats afecta el funcionament ecològic del planeta, la provisió de serveis ecosistèmics clau per a les societats humanes i, en definitiva, la viabilitat d’aquestes. L’any 2020 és un any clau per avaluar l’estat de la biodiversitat a nivell mundial. És l’any que la Comissió Europea va fixar per avaluar els objectius de la seva estratègia per aturar la pèrdua de biodiversitat. A principis del 2021 tindrà lloc la Conferència de les Parts de la Convenció sobre Diversitat Biològica ajornada el 2020, en la qual governs i entitats conservacionistes han de definir l’estratègia per als propers anys a partir de l’avaluació de la situació actual.

La jornada, doncs, se centrava en un tema clau a nivell mundial i posava el focus en l’avaluació de l’estat de la biodiversitat a Catalunya.

La diversitat de ponències i de punts de vista van permetre discutir i reflexionar obertament sobre els desafiaments de futur tenint en compte les múltiples dimensions de la biodiversitat. Es van convidar persones expertes de centres de recerca, entitats i administracions vinculades a l’estudi i la gestió de la biodiversitat per esbossar idees, eines i experiències útils per dibuixar el full de ruta del futur.

L’esquelet

La jornada va estructurar-se en dos blocs: un al matí, que agrupava múltiples ponències, i un a la tarda, amb una ponència marc i una taula rodona.

Després de la benvinguda a càrrec de Joan Pino, Director del CREAF, Jordina Belmonte, Presidenta de la ICHN i Montserrat Corominas, Presidenta de la SCB, va tenir lloc la ponència inicial de Fernando Valladares, professor d’investigació del CSIC i professor associat de la Universidad Rey Juan Carlos, que va posar de relleu l’estreta vinculació de l’estat dels ecosistemes i la salut humana i planetària. En una situació de pandèmia com l’actual, va destacar que el coneixement científic indica amb evidència indiscutible que la millor vacuna és la biodiversitat.

Draft Alvarez Puerta 693624952-image2.jpeg

Sis ponències més a càrrec de persones de diferents esferes van tocar temes clau com l’estat de la natura a Catalunya (Núria Pou, CTFC), el projecte Biogenoma (Montse Corominas, UB), la biodiversitat a la ciutat de Barcelona (Joan Pino, CREAF), els reptes de recerca en ecosistemes terrestres (Francesc Xavier Sans, IRBio) o en ecosistemes marins (Marta Coll, ICM) i l’activisme polític (Puri Canals, MedPAN).

Draft Alvarez Puerta 693624952-image3.png

A la tarda, la jornada va iniciar-se amb una ponència centrada l’acció de l’administració catalana en l’àmbit de la biodiversitat en el marc internacional, a càrrec d’Anna Espadalé.

I va continuar amb una taula rodona moderada per Eulàlia Comas des del Parlament Europeu, que aglutinava mirades sobre la biodiversitat des de punts de vista diferents:

  • Jordi Sunyer (investigador ISGlobal i professor de la UPF, des de la salut humana)
  • Marina Vilaseca (l’Arada, des de les col·lectivitats rurals locals)
  • Jordi Pigem (filòsof de la ciència i escriptor, des de la filosofia)
  • Vicky Reyes (ICREA a l’ICTA- UAB, des de l’antropologia).

A partir del desvetllament d’aspectes no sempre obvis ni àmpliament tractats de la biodiversitat i del llançament d’idees per passar a l’acció efectiva per a la millora del seu estat, es va suscitar un debat fructífer que va comptar amb les aportacions d’altres col·laboradors a la jornada i d’assistents a través del xat. Les reflexions sobre el paper dels valors socials en l’estat dels ecosistemes va ser un dels temes clau i va permetre constatar l’interès i la necessitat de diàlegs oberts i transversals com el que va generar la jornada.


Draft Alvarez Puerta 693624952-image4.png


Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Anna Ramon

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/09/23
Acceptat a 04/09/23
Presentat el 04/09/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau