CircE: l’economia circular a debat

El 15 de desembre va tenir lloc un acte virtual per exposar els resultats del projecte CircE fins a la data i per dinamitzar un debat al més alt nivell polític sobre les accions necessàries per avançar en el camí cap a l’economia circular.

Draft Alvarez Puerta 621740937-image2.png

Les presentacions i la gravació de la jornada es podran consultar properament a la web del projecte.

Draft Alvarez Puerta 621740937-image3.png

El CircE

El projecte CircE tenia per objectiu desenvolupar plans d’acció que, mitjançant instruments específics, donessin suport i milloressin la transició a l’economia circular. Els socis del projecte han escollit sectors d’activitat específics a cada regió, tenint en compte que la distribució global de sectors treballats resultés equilibrada tant termes de distribució especial com pel que fa als aspectes socioeconòmics. El procés de desenvolupar plans d’acció ha comportat uns dos anys de feina i el marc de treball del procés, que ha suposat mapejar cadenes de valors, identificar obstacles i ordenar prioritats, es pot visualitzar a l’esquema següent:

Draft Alvarez Puerta 621740937-image4-c.png

Font: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1601539494.pdf

Els plans d’acció

A la primera part de la jornada, van intervenir els responsables tècnics regionals del CircE següents:

 • Dario Sciunnach, Regió de Llombardia
 • Mireia Cañellas Grifoll, Generalitat de Catalunya
 • Michał Frycz, Voivodat de la Baixa Silèsia
 • Willem Huntink, Província de Gelderland
 • Andrea Crump, London Waste and Recycling Board
 • Andriana Lazarova, Ajuntament de Sofia
 • Saša Kek, Associació de Municipis i Pobles d’Eslovènia

Ells van exposar les accions de CircE cap a l’economia circular, explicant el pla d’acció dissenyat per cada regió sota el paraigües del projecte. En cada cas el pla incloïa accions diferents amb objectius diversos (conscienciació, impuls d’accions en sectors econòmics, dinamització dels futurs programes europeus de finançament...). La col·laboració entre regions va permetre generar sinèrgies i aprendre els uns dels altres, de manera que algunes de les accions de cada regió bevien del coneixement o experiència aportat per altres. El ventall de sectors abordat era variat (tèxtil, residus alimentaris, medi ambient construït, plàstics, residus d’aparells elèctrics i electrònics, biomassa, turisme o matèries primeres).

Les iniciatives impulsades pel pla d’acció de Catalunya, que s’ha centrat en els sectors del tèxtil i de les begudes, es poden visualitzar en el diagrama següent:

Draft Alvarez Puerta 621740937-image5.png

El full de ruta

A la segona part de la jornada va tenir lloc una taula rodona d’alt nivell per veure com impulsar l’economia circular en un marc de crisi, que va aplegar els responsables polítics de primer nivell següents:

 • Raffaele Cattaneo, Conseller de Medi Ambient i Clima, Regió de Llombardia
 • Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 • Grzegorz Macko, Submariscal del Voivodat de la Baixa Silèsia
 • Ellen Mulder, Director Public Affairs, Província de Gelderland
 • Vladimir Prebilic, PhD, vice-president de SOS i alcalde del municipi de Kocevje, Associació de Municipis i Pobles d’Eslovènia.

El debat va girar al voltant de com integrar els diversos instruments de finançament de la UE (FEDER, H2020, Green Deal) per implementar l’economia circular d’una manera més estructural, de manera que s’abordi simultàniament l’ODS 12 (garantir modalitats de consum i producció sostenibles) i es pugui superar la crisi ecològica, econòmica i sanitària actual. Tots els representants van reafirmar en el rol dels governs regionals i locals a l’hora de dinamitzar l’economia circular a Europa i els beneficis de projectes com el d’avui per fomentar sinèrgies territorials, compartir experiències i col·laboracions publicoprivades per tal de no tornar a la situació business as usual.

Draft Alvarez Puerta 621740937-image6.jpeg

La nova perspectiva del programa Interreg Europe

Després d’una pausa-cafè virtual, Marie Guitton del Joint Secretariat Interreg Europe Programme va començar compartint els resultats generals del programa Interreg Europe 2014-2020. En aquest període, el programa ha finançat 258 projectes amb una inversió total de 322 M € i 30 països involucrats. Uns dels resultats clau de tots aquests projectes són les més de 3.000 bones pràctiques compartides, les més de 12.000 persones que han millorat les seves aptituds específiques i que cada euro invertit n’ha mobilitzat 4,3 en la millora de polítiques.

El projecte CircE és un dels 31 projectes finançats en la prioritat temàtica “Eficiència dels recursos” i ha obtingut l’excel·lència de comptar amb una acció pilot finançada. Aquesta acció pilot forma part del Pla d’acció del Govern de Catalunya i consisteix en impulsar un pacte voluntari del sector tèxtil per avançar cap a l’economia circular.

La intervenció de Guitton va finalitzar donant algunes pistes de la direcció que prendrà el nou Programa Interreg Europe 2021-2027, del qual actualment se n’està dissenyant els continguts i decidint el pressupost. El nou programa, que seguirà estant dirigit a les autoritats públiques regionals, no tindrà prioritats temàtiques, sinó que es potenciarà aquells projectes que incrementin la capacitació dels diferents actors.

Diàleg amb els actors del projecte

La jornada va acabar amb una taula rodona d’actors que han participat en les activitats del projecte CircE amb els representants següents:

 • Giacomo Copani, manager del clúster AFIL;
 • Frederic Clarens Blanco, cap de la unitat tecnològica de residus, energia i impacte ambiental d’EURECAT
 • Agnieszka Krason, membre del Food Bank de Wrocław
 • Michiel Scheffer de la Universitat de Wageningen

Tots els actors van coincidir en els beneficis que aporta estar involucrat en projectes com el CircE, ja que faciliten l’arena per a l’intercanvi de coneixements i prioritats d’acció amb les autoritats públiques i amb actors d’altres països de la seva mateixa cadena de valor. El projecte CircE, per exemple, ha servit de punt de partida per diverses iniciatives regionals com el Lombardy Roadmap for Research and Innovation on circular economy i el Full de ruta de l’economia circular a Catalunya. El representant d’Eurecat va destacar la rellevància del networking creat i dels informes publicats en el marc del projecte com a eina bàsica per a les noves convocatòries de finançament europees.

Draft Alvarez Puerta 621740937-image7.jpeg

Dario Sciunnach de la Regió de Llombardia va tancar la sessió explicant el treball que farà el consorci del projecte en aquests últims temps. La intenció és llançar una declaració política dels governs participants que descrigui les conclusions principals del projecte CircE i que les connecti amb les iniciatives europees que hi ha sobre la taula. Els governs regionals i locals tenen un rol important en la transició cap a una economia europea circular.

Autores

Redactat per: Íngrid Vives Rubio i Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Íngrid Vives Rubio

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/09/23
Acceptat a 04/09/23
Presentat el 04/09/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Mecanismes col·laboratius

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Ecoetiquetatge i distintius de qualitat ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau