El Pacte Verd europeu: les empreses del Club EMAS, en camí

El 20 d'octubre de 2020 el Club EMAS, amb el suport la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, va organitzar el webinar El Green Deal, intercanvi d'experiències, projectes de futur i idees inspiradores per a les empreses. Tenia per objectius:

  • difondre el contingut del Pacte Verd europeu
  • donar a conèixer idees inspiradores, experiències i projectes, tant de present com de futur, que s’estan generant en empreses amb un sistema de gestió ambiental EMAS i que s’alineen amb el Pacte.

La jornada es pot visualitzar aquí i els materials de les diferents ponències estan penjats aquí.

Draft Alvarez Puerta 428123732-image2.jpeg

El Pacte Verd

El Pacte Verd (Green Deal) és el full de ruta de la Unió Europea per transformar l’economia de manera sostenible i assolir la neutralitat climàtica el 2050. Té diversos eixos prioritaris, que impliquen tant administracions com empreses i les han d’impulsar a treballar conjuntament per convertir els reptes de futur en oportunitats.

A l’obertura de la jornada, Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va recordar que Catalunya ha declarat l’emergència del canvi climàtic i és conscient que la dècada propera és clau per evitar que aquest sigui una amenaça de conseqüències desastroses. Va insistir que el Govern sol no pot afrontar el repte i cal la cooperació de tots els actors per anar més enllà del compliment de les obligacions legals i impulsar iniciatives transformadores cap a una economia neutra en carboni. El Club EMAS aplega empreses compromeses en aquesta direcció, a les quals va agrair la implicació, demanant-los encara més ambició per afrontar aquest moment crític.

A continuació, Cristoph Töpfer, de la German Environment Agency va fer la presentació El Green Deal i la gestió ambiental empresarial  per posar en context el Pacte Verd europeu. En els darrers anys, el marc global per elaborar polítiques públiques han estat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU (ODS). Tenir aquest marc de referència és positiu però els avenços cap l’assoliment dels ODS són pobres. Es constata que els objectius ambientals estan lluny de ser assolits i a la UE alguns poden fins i tot retrocedir, o produir-se avenços a costa d’externalitzar els efectes a altres països. A més, la pandèmia de COVID-19 produirà efectes negatius molt contundents sobre els ODS en què s’havien fet més progressos, com la pobresa, i no està clar com afectarà a la resta d’objectius, en especial als ambientals.


Draft Alvarez Puerta 428123732-image3.jpeg


El Green Deal es va fer públic el desembre de 2019, presentant-se com l’estratègia de la UE per als propers 6 anys. És un projecte enorme que vol afrontar els reptes globals del canvi climàtic i d’assoliment dels ODS. Els 6 camps d’acció principals (en verd) i els dos pilars (en blau) del Pacte Verd es poden veure a la imatge següent:

Draft Alvarez Puerta 428123732-image4.jpeg

Els objectius polítics són ambiciosos:

  • assolir la neutralitat climàtica el 2050
  • reduir els gasos d’efecte hivernacle en un 55%el 2030
  • implicar tots els sectors (energia, edificació, agricultura, transport, indústria...)
  • fer esforços per impulsar inversions del sector privat en activitats sostenibles i positives per al clima.

Això requereix implicació i complicitat de les empreses. Cal que es preguntin quina dependència tenen dels combustibles fòssils i quines accions poden emprendre per esdevenir climàticament neutres, com millorar la seva eficiència energètica i com contribuir a desplegar les renovables.

D’altra banda, va destacar tres altres línies clau de les polítiques ambientals de futur de la UE, per la seva influència en l’activitat empresarial:

  • L’economia circular. La UE ha presentat un marc per a l’economia circular que inclou moltes accions que afectaran les empreses.
Draft Alvarez Puerta 428123732-image5.jpeg
  • El green reporting. En un futur proper, la manera de reportar la incidència ambiental de les empreses es transformarà, i canviarà tant què es reporta com la manera de fer-ho.
  • La governança empresarial. Tot i que a més llarg termini, es pretén incidir sobre la governança empresarial per tal que prengui en consideració els efectes ambientals i socials de tot el cicle de vida de la seva activitat.

El senyor Töpfer va concloure que malgrat que el Pacte Verd no menciona explícitament l’EMAS, aquest instrument és un marc idoni per impulsar les reflexions que estan en el focus de les noves polítiques europees i per incorporar efectivament els nous requeriments. La informació sobre dades ambientals, socials i de drets humans, i en general, les consideracions sobre la sostenibilitat, guanyaran una importància determinant en el futur i l’EMAS pot ser una eina molt útil per incorporar-les a l’activitat empresarial.

Projectes en marxa

Així doncs, amb la idea que treballar amb un sistema de gestió ambiental empresarial és més útil que mai per afrontar aquests nous escenaris, la jornada volia donar a conèixer diverses iniciatives empresarials vinculades als diferents eixos del Pacte Verd.

Les experiències de present que es van tractar van ser:

Projectes de futur

Els projectes de futur, que ja havien començat a engegar accions molt interessants, van ser:

  • Roba d'anada i tornada a càrrec d'Encarna González, directora de gestió de residus i servei de Fundació Engrunes.

Idees innovadores

Les idees innovadores que van cloure la jornada van ser:

Autora

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Maria Jose Sarrias

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/09/23
Acceptat a 04/09/23
Presentat el 04/09/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Sistemes d'informació ambiental

Indicadors ambientals

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau