Diàlegs RDI

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha inclòs un nou apartat a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat, DIÀLEGS RDI, per donar a conèixer la recerca i la innovació ambiental que s’està portant a terme al nostre país, intercanviar inquietuds, fomentar possibles col·laboracions i la transferència de coneixement i tecnologia entre el món de la recerca i el Departament.

Els Diàlegs, estan estructurats com a sessions de format curt  que tenen durada d’una hora i mitja i consten;  d’una presentació del centre o grup de recerca seguida d’un diàleg entre les persones assistents i el centre, per aprofundir en determinats temes d’interès entre ambdues parts.

En l’actualitat n’hi ha recollides 3 sessions i resta una programada pel proper mes d’octubre:

1.- EURECAT. Centre tecnològic de Catalunya (11 de gener de 2017). Per saber de la recerca i la innovació ambiental que s’està portant a terme al centre tecnològic més gran de Catalunya. Enllaç butlletí d’innovació.

2.- ICTA-UAB Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (5 d’abril de 2017). Recerca avançada per comprendre millor les dinàmiques i els problemes ambientals i les seves causes. Enllaç butlletí d’innovació.

3.- LEITAT Technological Center membre de TECNIO (12 de juliol de 2017). Innovació oberta com a motor de col·laboració i cooperació per a la transferència tecnològica. Enllaç butlletí d’innovació.

4.- IDAEA. Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (17 d’octubre de 2017).

La iniciativa d’organitzar aquestes píndoles,  ha sorgit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, qui té un rol d’intermediació en el marc del sistema de recerca i innovació ambiental de Catalunya i l’objectiu de fomentar una RDI responsable, alineada als reptes del país i als valors i expectatives socials. D’una banda, actua com a intermediari entre el coneixement necessari per a l’elaboració de polítiques i la gestió pública, i les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i les empreses. De l’altra, canalitza les demandes socials de recerca i innovació cap a les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i les empreses.


Més informació

Diàlegs RDI


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/17
Acceptat a 01/09/17
Presentat el 01/09/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 32
Recomanacions 0

Compartiu aquest document