Direcció del projecte: Agència de Residus de Catalunya

Altres participants:

Un consorci format per empreses petites i mitjanes, i associacions de petites i mitjanes empreses. L’UPC s’ha responsabilitzat del desenvolupament tècnic de CompoBall, en estreta col·laboració amb l'empresa IRIS i amb l’Institut Superior Tècnic de Lisboa. A més, com a socis catalans del projecte, hi han pres part l’Agència de Residus de Catalunya i l’Associació de Plantes de Compostatge de Catalunya.

Període: 1 de febrer de 2010 fins al 31 de gener del 2013

Objectiu:

Obtenir un coneixement detallat de les dades del procés de compostatge amb vistes a millorar el seu control i el dels seus resultats.

 

Descripció:

Projecte per al desenvolupament d'un nou sistema sense fils per a la medició de la temperatura i la humitat en temps real del material de compostatge en diversos punts del procés de producció. El sistema inclou una sèrie de sensors que no necessiten connexió externa ni per a la mesura ni per a la transmissió de les dades i estan encapsulats en un material inert.

Aquesta tecnologia representa un avenç rellevant en el sector del reciclatge de la matèria orgànica i del compostatge, i el dota d’una eina intel·ligent i sense fils per controlar els paràmetres clau durant el procés de compostatge, que són la temperatura i la humitat, amb l’objectiu final d’aconseguir un adob d’alta qualitat. A més de recollir les dades del l’estat del compost, CompoBall també les emmagatzema i l’operari les pot consultar a distància sense necessitat d’estar a les instal·lacions. Per tant, la innovació de la tecnologia pionera CompoBall rau en la possibilitat de controlar l’estat del compost a distància, des d’una pàgina web, i facilita que l’operari prengui decisions per obtenir un adob d’alta qualitat.


ARC_CompoBall_1_2

  Aquest sistema assequible, fàcil d'usar i robust per al seguiment del procés de compostatge impulsaria la competitivitat de les indústries d’aquest àmbit, així com el de l’agricultura. També els compostadors i agricultors podran acomplir les regulacions en aquest matèria, així com els requeriments dels usuaris finals. També augmenta el rendiment en la producció de compost, que pot ser més estable i de major qualitat.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/10
  Acceptat a 01/01/10
  Presentat el 01/01/10

  Volum Agència de Residus de Catalunya, 2010
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Conservació i ús sostenible del sòl

  Obtenció de fertilitzants orgànics de qualitat a partir de residus

  Prevenció, minimització i tractament de residus

  Recollida i tractament de residus

  Puntuació document

  0

  Visites 74
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document