InnoWatt

  • La tecnologia ha estat aplicada en les depuradores de Blanes i Empuriabrava i, en el primer cas, es va estimar un estalvi anual de 5.000 € només fent una reducció de la potència energètica contractada.
  • ICRA presenta el codi de forma lliure i gratuïta, sota la llicència GPL.
  • ICRA ofereix serveis de desenvolupament de programari relacionat amb l’eficiència energètica i serveis d’auditories energètiques utilitzant InnoWatt i models matemàtics.
  • Més informació a http://www.innowatt.io.

  Creiem en una economia basada en el coneixement. En una economia que gira a l’entorn de l’ús de les tecnologies de la informació. El seu ús crea inevitablement quantitats de dades considerables i aquestes dades són i han de ser sempre propietat de les persones usuàries que fan servir aquestes tecnologies i no dels seus desenvolupadors. Creiem que és condició indispensable que el programari doni a les persones usuàries tres coses: llibertat, privacitat i la capacitat de fer servir aquestes eines per poder crear, al mateix temps, noves eines i activitats. Des del món de la recerca generem valor social i econòmic mitjançant el desenvolupament de programari lliure que permeti gestionar les nostres activitats quotidianes, sempre donant l’opció a la persona usuària de poder saber què està passant quan executa una aplicació. Volem iniciar aquest cercle de coneixement que permeti generar economia. Aspirem que entorn de la nostra iniciativa es generin més activitats que permetin generar llocs de treball i riquesa tant emocional com econòmica.

Les nostres aplicacions s’emmarquen en l’activitat d’investigació realitzada a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). El projecte s’inicia amb el paquet de programari InnoWatt que permet la lectura de comptadors intel·ligents i fer una selecció de la potencia contractada. Per tant, oferim la possibilitat d’accedir a les dades de comptadors intel·ligents, que fins ara només es podien accedir a través de les companyies elèctriques, i no sempre aquestes companyies habiliten aquest servei en els seus servidors. Per tant, les companyies controlen les dades i la persona usuària no té manera de comprovar si el que li estan cobrant és correcte. Volem canviar aquest aspecte.

Les despeses per consum energètic en les depuradores d'aigua poden representar fins al 45% dels seu pressupost. Amb l'objectiu d'optimitzar l'eficiència energètica i la reducció dels costos en l'operació de tecnologies per al tractament d'aigües , l'Instiut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha desenvolupat InnoWatt, una eina que permet llegir el consum elèctric dels últims sis mesos emmagatzemat dins dels comptadors intel·ligents (smart meters), analitzar les dades i concloure com es poden estalviar costos. La tecnologia és un programa informàtic que ha estat implementat amb èxit a les depuradores de Blanes i Empuriabrava, a la demarcació de Girona. De la primera ja s'ha estimat un estalvi anual d'uns 5.000 € només fent una reducció de la potència contractada. I de la segona es disposa de resultats parcials i es tindran dades concloents un cop hagin passat els mesos d'estiu, de gran afluència turística que comporta grans canvis en els consums energètics de la instal·lació.

InnoWatt ha estat realitzat des de l'àrea de Tecnologies i Avaluació (TiA) de l'ICRA de la mà dels investigadors Lluís Bosch, Fèlix Vinyals i Lluís Corominas, com a responsable del projecte. I està basat en el fet pel qual els comptadors intel·ligents tenen registrades les dades de consum elèctric en forma de "corba horària de càrrega", és a dir, una dada de potència consumida cada hora (en kiloWatts).   L'accés a les dades es realitza mitjançant la implementació dels protocols de comunicació estàndard que fan servir els comptadors elèctrics. Gràcies a InnoWatt no cal afegir un sistema extern de mesura de l'energia consumida com fan altres productes existents al mercat. A més, el programa de l'ICRA pot descarregar i analitzar les dades dels últims sis mesos, accedint a l'històric del comptador, al contrari que altres aplicacions existents al mercat que només analitzen les dades segons el moment que implementen els mesuradors externs d'energia.

Un cop extreta la corba horària de càrrega, mitjançant un segon programa és possible replicar les factures elèctriques de cada mes. Es pot calcular la factura a temps real  amb una precisió del 100% utilitzant com a entrades les mateixes dades extretes del comptador. D'aquesta manera, la persona usuària pot conèixer i controlar la despesa energètica en tot moment, fins i tot abans que li arribi la factura.

Calcular les factures de les modalitats d'alta tensió (com ara la 3.1A o 6.0) amb una precisió tan alta és complicat, perquè cal tenir en compte detalls com els canvis d'hora, els dies festius, les penalitzacions per excés de potència, impostos i diverses fórmules que apareixen explicades al BOE. El benefici és automatitzar tots aquests càlculs en un programa molt senzill d'utilitzar, que no només calcula la factura, sinó també la seva evolució al llarg del mes, de forma instantània.

També s’ha desenvolupat un tercer programa que analitza les dades de consum de tot un any i permet optimitzar la potència contractada, de manera que permet ajustar el contracte de forma que no es perdin diners per penalitzacions (en cas d'haver contractat una potència massa baixa), o bé per haver contractat una potència massa alta (la qual cosa fa augmentar el terme fix de la factura).

A més del desenvolupament de programari lliure i el seu manteniment, volem dur a terme la formació al seu entorn i el desenvolupament de projectes col·laboratius amb altres empreses, que ens permetin mantenir una reputació dins l’àmbit acadèmic, però amb la convicció que l’objectiu final de l’àmbit acadèmic és tenir impacte real de millora a la societat. El següent pas que volen donar els investigador de l’ICRA és desenvolupar un sistema de lectura remot, mitjançant la tecnologia WPLAN que empraran la xarxa Internet per fer lectures dels comptadors i automatitzar tot el procés.

La divulgació d’aquesta eina, a banda dels canals habituals, ha emprat un vídeo de comunicació molt descriptiu i entenedor.

https://www.youtube.com/watch?v=xHMFA6va0iA

D’acord amb la nostra filosofia presentem el nostre codi de forma lliure i gratuïta, sota la llicència GPL (Free Software Foundation). La llicència pública general GNU (GNU GPL, de l'anglès GNU General Public License) és un tipus de llicència per a programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes executables sense el codi font corresponent o una oferta de com obtenir-lo gratuïtament. És la llicència lliure de programari més utilitzada. El codi es pot trobar a GitHub.

Què ofereix l’ICRA?

  1. Desenvolupament de programari a mida: oferim la possibilitat d’adaptar el nostre codi al programari que estigueu desenvolupant.
  2. Lectura de comptadors, càlcul de la factura elèctrica i optimització de la potencia contractada: per a aquelles persones usuàries que estiguin interessats en conèixer millor el seu consum energètic i que no tinguin coneixements de programació ens poden contactar i ho farem per ells utilitzant les nostres eines informàtiques.
  3. Auditories energètiques en depuradores basades en models matemàtics: tenim una llarga experiència en la modelització de depuradores i tenim relació amb experts mundials en el tema. A través del projecte R3water hem demostrat els beneficis que una aproximació basada en models pot oferir a una depuradora per tal d’identificar estratègies d’operació que impliquen menys consum energètic i una millor qualitat de l’aigua tractada. D’acord amb les dades físiques (i de disseny) de les depuradores i de les dades d’operació construïm i calibrem un model. Mitjançant el model podem provar diferents estratègies d’operació sense necessitat de modificar el procés.

  InnoWatt s'ha desenvolupat dins del projecte europeu R3water (Reuse of water, Recovery of valuables and Resource efficiency in urban wastewater treatment), finançat en la darrera convocatòria del 7è Programa marc.


InnoWatt


Autors

Redactat de la noticia: Lluís Corominas

Per saber-ne més: Lluís Corominas

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/17
Acceptat a 01/12/17
Presentat el 01/12/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Localització

Puntuació document

0

Visites 30
Recomanacions 0

Compartiu aquest document