Cézanne, Munch, Avery, Picasso, Lewitt

La mostra ART, GEOCIÈNCIES I INNOVACIÓ intenta plantejar  un programa original amb una clara visió didàctica: explicar el procés creatiu de la innovació buscant la complicitat entre obres d’art i els treballs en geociències que es porten a terme a l’ICGC.

  Així en els primers 4 plafons d’aquesta mostra, veure’m treballs de Paul Cezanne, Edward Munch, Mylton Avery o Pablo Picasso. Pertanyents a diferents èpoques, corrents artístiques o estils, aquest artistes tenen en comú una gran inquietud per la descoberta, pel risc de fer quelcom nou o trencador.

Dins del camp de les geociències també hi intervé el risc a portar al límit la tecnologia i el coneixement, ja que innovar implica arriscar-se. Exemples d’això són els treballs referents a la cartografia geològica, amb sensors hiperespectrals, fons marí, propietats superficials de l’aigua, o la generació de models i productes 3D amb la nova càmera obliqua.


Sol lewitt

Figura esquerra: Complicitat entre les simulacions dels límits de la resolució radiomètrica, espacial i espectral per a un petit satèl·lit i l'obra "Wall painting" de l'artista conceptual Sol Lewitt. Figura dreta: Comparació visual entre l'obra de Pieter Brueguel "el vell" i el Mapa de Zones d'Allaus E 1:25.000 de Catalunya.


Bocionni, Turner, Hopper, Lowry, Brueghel, Hockney, Kirchner, Genovés

Seguidament a la mostra s’exposen nous treballs, que ens parlen d’innovacions que s’han desenvolupat a partir d’un procés de diàleg i aprenentatge amb els usuaris finals, fet clau i irrenunciable per poder analitzar solucions que facin els ecosistemes urbans e industrials més sostenibles. L’exposició busca la complicitat amb les pintures d’artistes com Umberto Bocionni, William Turner, Edward Hopper o Stephen Lowry, que van ser uns grans observadors del comportament de la natura humana i del seu entorn.

  Finalment, i de la ma de Pieter Brueghel, David Hockney, Ernst Ludwig Kirchner o Juan Genovés, es mostren productes i serveis operacionals, entenent per tant com a tals, aquells que responen amb solucions a problemes reals que la nostra societat es planteja i té com a reptes, com són la cartografia d’allaus, agricultura de precisió, la cartografia d’ incendis forestals, o el servei de sismologia.


Conclusions

ART, GEOCIÈNCIES I INNOVACIÓ ofereix també dos clars apunts o complicitats amb l’any internacional de la llum (2015) i amb la tecnologia disruptiva dels petits satèl·lits, tant a la part audiovisual de la mostra, com en la introducció i presentació de la mateixa.

  Una societat responsable, ha d’explotar i donar acollida a  la capacitat d’innovació, la creativitat i el dinamisme per posar-la en benefici de tots. Aquesta mostra, intenta fer-ho, a traves d’una lectura tècnica de l’art, per conèixer millor com a través de la innovació i el procés creatiu, es genera valor en l’àmbit de les GEOCIÈNCIES a l’ICGC .

    La mostra, va ser inaugurada el passat dia 5 de juny (Dia Internacional del Medi Ambient), pel Secretari General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Enric Llebot i el Director General de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya , el Sr. Jaume Miranda. La mostra forma part de les iniciatives que dins el Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra (CSPCOT) aquest porta a terme, en l’àmbit de la divulgació, formació i recerca, a l’ICGC.


x


Redactat de la notícia i informació

Redactat per: Jordi CorberaCristina Gil. Per saber-ne més: Jordi Corbera

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 18
Recomanacions 0

Compartiu aquest document